Vymaniť sa z područia Vatikánu

04.03.2017 13:00

Ústava SR jasne hovorí, že Slovensko ako demokratický a právny štát sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

To je však v príkrom rozpore so Základnou zmluvou medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou.

Ak by aj snaha ministerstva kultúry o zmenu financovania cirkví bola myslená úprimne, nie je dosiahnuteľná, kým nedôjde k zrušeniu tejto zmluvy, ktorá zakotvila nenormálne vzťahy medzi rímskokatolíckou cirkvou a SR. Preto, ak sa má uskutočniť odluka cirkvi od štátu, vláda by mala podať podnet na Ústavný súd SR a žiadať vysvetlenie, či základná zmluva nie je v rozpore s ústavou. V prípade, že by ÚS skonštatoval protiústavnosť, SR by mala žiadať Svätú stolicu o vypovedanie zmluvy a zrovnoprávnenie vzájomných vzťahov. Len tak je možné vymaniť sa z područia Vatikánu!

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Vatikán #Slovensko
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk