Nelogické súvislosti

Ľuboš Pavelka v glose Jubileum jednej diktatúry (Pravda 19. 2.) v podstate vecne popísal situáciu po nastolení diktatúry u nás v roku 1948.

23.02.2018 21:34
Noviny, denníky, tlač Foto:
Noviny.
debata

Zazlievam mu však nelogické zaradenie do textu príslovia bez práce nie sú koláče, ktoré bolo známe už našim pradedom. Tí to odpozorovali z bežného a ťažkého života, pričom dobre vedeli, akú životnú múdrosť treba zanechať potomkom. Mimochodom, úslovie kto nechce pracovať, nech neje, sa uvádza už v novozákonnom druhom liste Solúnčanom, čo iste nesúvisí s Februárom 1948. Podobne nelogicky autor podsúva súvislosti medzi zoštátneným majetku podnikateľov a možnosťou budovania socializmu. Iste, materiálny základ sa položil konfiškáciou majetku a štát získal určité financie aj menovou reformou, no to by určite nevystačilo na 40 rokov rozvoja priemyslu na Slovensku.

debata chyba