Zastaviť CETA má zmysel

Posledné októbrové dni môžu znamenať pozitívny obrat vo svete obchodných politík. Valónsko a mesto Brusel odolávali medzinárodnému tlaku a takmer nedovolili Belgicku podpísať obchodnú dohodu medzi Európskou úniou a Kanadou.

07.11.2016 14:00
debata (4)

Rokovania o obchodných zmluvách s USA (TTIP) a Kanadou (CETA) prebiehali spočiatku za zatvorenými dverami. Verejnosť získala prístup k informáciám o nich až po silnom občianskom tlaku a po únikoch informácií. Na Slovensku sa o nich hovorilo pomerne málo, menej ako inde, ak nerátame diskusie organizované politikmi s názvami ako Ešte lepšia dohoda a pod. Koncom septembra však v Bratislave neformálne rokovali ministri a ministerky členských krajín EÚ zodpovední za obchod a občianska spoločnosť tak dostala príležitosť viacerými podujatiami upozorniť na riziká týchto zmlúv. Na Hviezdoslavovom námestí ste tak mohli vidieť obrovského trójskeho koňa…

Čo ukrýva trójsky kôň

Široká opozícia proti dohodám CETA a TTIP je v histórii EÚ výnimočná. Milióny ľudí z rôznych krajín od predstaviteľov a predstaviteliek environmentálnych, ľudskoprávnych, odborových, právnych, sociálnych a spotrebiteľských organizácií či akademickej pôdy až po zástupcov politických strán a miestnych samospráv vyjadrili svoje oprávnené obavy. Jednou z najväčších hrozieb oboch zmlúv je fakt, že by dali príležitosť zahraničným investorom žalovať vlády o obrovské kompenzácie zmarených ziskov, aj keď by boli v rozpore s riadne schválenými zákonmi na ochranu ľudí alebo životného prostredia. Po tlaku občianskej spoločnosti niektoré časti zmlúv síce kozmeticky upravili, ich mocenský charakter však ostal rovnaký.

Experti z rôznych odvetví analyzovali dohodu CETA; ich zistenia môžete nájsť napríklad v publikácii Ako rozumieť CETA (z angl. Making Sense of CETA). Z hľadiska klímy a energie by mohli doložky zmluvy spolu s nízkou úrovňou environmentálnych opatrení podkopať snahy o udržateľné klimatické a energetické politiky, najmä pokiaľ ide o výrazné zníženie fosílnych palív a podporu obnoviteľných zdrojov energie. To je obzvlášť nebezpečné kvôli napĺňaniu záväzkov Parížskej dohody, ktorú únia a Kanada schválili iba nedávno.

CETA tiež vzbudzovala obavy ohľadom rôznych štandardov výroby a spracovania potravín. Praktiky, ktoré sú v Kanade považované za bezpečné, napríklad používanie hormónov pri produkcii hovädzieho mäsa alebo využívanie geneticky modifikovaných organizmov, nie sú v EÚ povolené. Ďalšími problematickými oblasťami sú právo na duševné vlastníctvo, (ne)vymožiteľnosť pracovných práv či potenciálna privatizácia verejných služieb. CETA označovala dokonca aj nediskriminačné opatrenia za potenciálne prekážky obchodu, politici a političky by sa preto mohli obávať prijímať ambiciózne zákony na ochranu ľudí a životného prostredia.

Strašia nás zbytočne

Viacero vlád kritizovalo dohodu CETA, ale len Valónsko našlo odvahu sa jej postaviť. Valónsky parlament totiž zašiel ďalej ako väčšina parlamentov EÚ; jeho politici a političky si podrobne preštudovali celý rozsiahly text zmluvy a predtým, ako prijali rozhodnutie, seriózne prediskutovali a rozanalyzovali jej pozitíva a negatíva. Je smutné, že podobná kritika v Nemecku viedla iba k príprave dodatočnej deklarácie, ktorá však neriešila hlavné problémy dohody, najmä nie jej kontroverznú investičnú kapitolu. Ľudia vo Valónsku, ale aj v ostatných regiónoch únie majú právo nebyť klamaní „píár cvičeniami“ veľkých korporácií a „ich“ politikov. A namiesto toho, aby sa európski predstavitelia preli o to, či máme radšej USA, Vietnam, či Kanadu, mali by súčasný vývoj brať ako príležitosť na formovanie takých obchodných režimov, ktoré budú zamerané nielen na výhody obchodu a korporácií, a to často na úkor jednotlivých štátov, ale aby brali ohľad aj na ľudí a prírodu.

Politické elity strašili, že EÚ nebude môcť uzavrieť podobnú obchodnú dohodu s USA, ak zlyhá dohoda s Kanadou. Ale čo ak je to dobrá správa? Kanada mala jednu z najkonzerva­tívnejších vlád za posledných niekoľko desaťročí. Vyhlásenia, že CETA je najprogresívnejšia obchodná dohoda všetkých čias, boli podľa Paula de Clercka z Priateľov Zeme Európa úplným nezmyslom. Táto obchodná dohoda by prinajlepšom premiestnila tovary a pracovné miesta z jedného kontinentu na druhý. Prinajhoršom presunula ešte viac moci do rúk veľkých korporácií a obchodníkov. Intenzívna debata o oboch dohodách z posledných troch rokov ukazuje, že dohody dostatočne nereflektujú kritiku a návrhy na zlepšenia. A už vôbec neriešia dôležité svetové problémy; liberalizácia obchodu a globalizácia za každú cenu sa prejavujú zväčšovaním rozdielov medzi ľuďmi, rastúcim drancovaním planéty a nebezpečným rozčarovaním z politiky stredného prúdu, ako aj zo samotného projektu Európskej únie. Nie je preto prekvapením, že sa malý belgický región s veľ kými finančnými záväzkami a nezamestnanosťou postavil proti.

Príležitosť pre férové zmluvy

Ani Slovensko by dosahy prijatia zmlúv CETA a TTIP neobišli. Už teraz to môžeme pozorovať na závislosti od dovozu potravín – navyše rôznej kvality – z iných krajín, ustavičnom predlžovaní daňových prázdnin veľkým nadnárodným korporáciám, financovaní opatrení na zmiernenie dôsledkov ich znečisťovania životného prostredia z verejných zdrojov či vstupe neonacistov do politiky na národnej úrovni. Zišlo sa by sa nám viac času pracovať na novej obchodnej politike, ktorá je verejne akceptovateľná, transparentná a dlhodobo udržateľná.

Nový obchodný režim by mal pomôcť znížiť sociálne (a ďalšie) rozdiely, eliminovať daňové úniky, zastaviť kolaps biodiverzity a predchádzať klimatickej zmene. Zabezpečením verejných záruk a zákonov, ktoré by mali byť schválené mimo dosahu obchodných vyjednávačov veľ kých korporácií, by mali posilňovať demokraciu, nie naopak. A zároveň by nové obchodné dohody nemali ochraňovať iba naše vlastné záujmy, ale dovoliť udržateľný a spravodlivý rozvoj aj iným, chudobnejším, regiónom vo svete.

Európska únia by v tom mala byť lídrom! Ak v procese ratifikácie niektoré z budúcich rozhodnutí štátov či regiónov Únie zastaví CETA, môže sa vytvoriť politický priestor pre otvorenú diskusiu o tom, čo Európa naozaj potrebuje.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #EÚ #Brusel #Kanada #TTIP #obchodná dohoda #CETA #Valónsko