Deti nepatria do väzenia

Pred pár dňami vláda schválila novelu zákona o pobyte cudzincov. Pre neznalých veci – zákon o pobyte cudzincov je základný nástroj štátu, ktorým sa vykonáva migračná politika. Určuje, kto a za akých podmienok môže prísť na Slovensko, aký typ pobytu mu môže byť udelený a aké práva a povinnosti cudzinci majú.

06.02.2017 17:00
debata (6)

Deti nemôžu za rozhodnutia rodičov

Migrácia je veľmi aktuálna a výbušná téma. Úpravy tohto zákona však nevyvolávajú takmer žiadnu verejnú diskusiu, čo je zrejme dôsledkom jeho komplikovanosti. Výhodou toho je, že medzi odborníkmi a ministerstvom vnútra prebieha kvalitný a živý dialóg. Na druhej strane, oblasti, ktoré si spoločenskú diskusiu vyžadujú, pretože sa týkajú toho, ako sa staráme o tých najslabších – o deti – sú verejnosti takmer neznáme. Aktuálna novela sa týka aj podmienok pre deti v zaistení. Zaistenie je zariadenie, v ktorom môžu byť až 18 mesiacov umiestnení cudzinci, ktorí nemajú vízum ani pobyt a majú byť vyhostení.

Neoprávnená migrácia je jediným priestupkom, za ktorý môže byť človek potrestaný obmedzením osobnej slobody v zariadení, ktoré pripomína väzenie. V takomto zariadení nezriedka končia aj deti so svojimi rodičmi. Napríklad v roku 2015 bolo v slovenskom zaistení až 278 detí s rodinami, najviac zo Sýrie a z Afganistanu. Týchto 278 detí trávilo čas v zariadení s policajným režimom, často aj bez potrebného súkromia a bez prístupu ku krízovej intervencii či iným službám pre deti a rodiny. Európsky súd pre ľudské práva už v prípade Muskhadzhiyeva a ďalší proti Belgicku uznal, že zaistením môžeme deťom spôsobovať útrapy, ktoré sa rovnajú mučeniu. Výbor OSN pre deti opakovane upozornil, že zaistenie detí je v rozpore s ich najlepším záujmom. Za umiestňovanie detí do zaistenia Slovensko zožalo minulý rok kritiku od Výboru OSN pre práva dieťaťa, ako aj od Výboru OSN pre ľudské práva. Tieto nám pripomenuli, že deti nemajú byť postihované za konanie svojich rodičov, pretože zaň nemôžu a spôsob cesty si nevybrali.

Slovensko nie je iba príkladom

Slovensko je krajina, ktorá je vzorom pre iné európske krajiny v oblasti starostlivosti o deti bez sprievodu rodiny. Takéto dieťa, bez ohľadu na to, či prišlo legálne, alebo nie, je okamžite umiestnené do detského domova. Deti, ktoré prichádzajú so svojimi rodinami, sú však znevýhodnené. Ak ich rodina poruší predpisy, deti putujú do zaistenia. V ťažkom roku 2015 konalo aj ministerstvo a viaceré rodiny s deťmi umiestnilo mimo zaistenia. Aktuálna novela prináša určité zlepšenia režimu v zaistení v prospech detí. Je to však len krok na polceste, kde cieľom je úplné zrušenie praxe umiestňovania detí do zariadení, ktoré svojím charakterom nie sú určené na ich pobyt a môžu poškodiť ich zdravý psychický vývoj. V starostlivosti o deti bez sprievodu sme vzorom pre iné krajiny. Nič nám nebráni, aby sme ním boli aj v zaobchádzaní s ostatnými deťmi. Pretože deti nepatria do väzenia.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #cudzinci #novela zákona #migrácia #migračná politika