Kampaň v kostoloch

Martin Krno, Pravda | 26.12.2014 22:00
O niekoľko dní sa neotvorí iba nový kalendárny, ale na Slovensku aj nový politický rok – prípravou na februárové referendum.

Kampaň sa už vlastne naplno rozbehla, prinajmenšom v kostoloch. K rímskokatolíckej cirkvi, ktorá prostredníctvom rozličných militantných aliancií iniciuje toto „všeľudové hlasovanie“, sa na Prvý sviatok vianočný pridali evanjelickí biskupi. V liste čítanom na službách Božích vyzývajú veriacich, aby vo februárovom referende jasne vyjadrili svoj kresťanský postoj „v pozitívnom slova zmysle“.

Až také jednoznačné stanovisko je prekvapivé. O to viac, lebo evanjelická cirkev a. v. sa vo všeobecnosti považuje za benevolentnejšiu a modernejšiu, ako je väčšinová katolícka. Pravdaže, na Slovensku je všetko relatívne. Ukazuje sa, že keď v tradičných katolíckych štátoch západnej i južnej Európy nemajú problém prijímať zákony o registrovanom partnerstve alebo ani o manželstve homosexuálov, u nás sú v tomto luteránski biskupi pápežskejší ako pápež. Čo pri súčasnom Františkovi a jeho zhovievavejšom pohľade na homosexuálne orientovaných naozaj platí.

Už označenie „referendum o rodine“ je podfukom. V skutočnosti sa netýka ochrany rodín, ale je nasmerované proti tým, ktorí roky žijú spolu a oprávnene chcú dať svojmu vzťahu určitý legislatívny rámec. A tým nijaké rodiny neohrozujú. Ide im o potvrdenie stability osobného šťastia, o ľudské práva štvor- či päťpercentnej menšiny.

Evanjelikov na Slovensku žije o čosi viac, ale prinajmenšom z histórie by si mali pamätať, čo to znamená postavenie menšiny v netolerantnej, bezohľadnej spoločnosti.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ