Ceny, ktoré nechutia

Martin Kováčik, Pravda | 18.01.2017 22:00
Cenový guláš, ktorý navaril na rok 2017 regulačný úrad, nechutí.

To, že vláda zasiahla a povedala šéfovi úradu, aby s tým, čo navaril, išiel kadeľahšie, je asi najlepšie, čo sa mohlo stať. Denník Pravda upozornil na to, že motivovať cenami odberateľa k racionálnejšej spotrebe je dobrý nápad, ale veľmi zle vykonaný.

Pýtať od domácnosti nový ročný poplatok 200 eur za vodu je šialené. Zvýšiť pri elektrine stálu platbu za predimenzované ističe bez prechodnej doby, osvety, podrobného návodu či štátnej podpory je tiež zlé.

Navyše to celé zaváňa zákulisnými dohodami. Každý v cenovom reťazci sa snaží odtrhnúť si čo najviac. Regulačný úrad má za úlohu ustriehnuť, aby nikto nedostal neprimerane veľa, a zároveň sa podporili napríklad ekologickí výrobcovia elektriny.

Distribučné spoločnosti preplácajú dotácie výrobcom slnečnej elektriny a úrad má za cieľ všetko premietnuť do cien. Ak však zároveň nechce zdražovať, môžu vzniknúť podlžnosti, ktoré treba zaplátať. Práve tu môže byť jeden z dôvodov, prečo úrad náhle zdvihol ľuďom stále poplatky.

To, že ceny plynu, elektriny, ale aj vody zastavila až vláda, je pre regulačný úrad fiasko. O to viac, že vláda má pravdu v tom, že nové ceny by niektorých menších odberateľov zasiahli neprimeraným zvýšením platieb. Okrem vyvodenia personálnej zodpovednosti je namieste otázka, ako ďalej regulovať ceny tak, aby ľudia nezažívali šoky a celý systém bol transparentnejší, lacnejší a spravodlivejší.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ