Učitelia bez ambícií

Martin Krno, Pravda | 22.07.2018 22:00
Tento rok si pripomíname mnoho okrúhlych výročí významných historických udalostí, v rámci ktorých sa konečne našli peniaze na opravu viacerých pamätníkov a na sprievodné podujatia. Nepochybne aj so zámerom, aby sme dôležité kapitoly dejín Slovenska priblížili mladším generáciám. Len či sa v tomto ohľade nemíňame cieľa?

Minulú sobotu sa v obnovenom areáli rodného domu M. R. Štefánika konali oslavy venované 138. výročiu narodenia tohto veľkého rodáka z Košarísk a jeho podielu pri vzniku ČSR pred sto rokmi.

Ministerstvo obrany, miestna samospráva, evanjelická cirkev a múzeum si dali záležať, nepochybne i finančne, aby bolo všetko tip-top. Ale keby neprišli dva plné autobusy s členmi Zväzu protifašistických bojovníkov, tak by sa tam okrem vojska a oficiálnych hostí objavila iba hŕstka domácich. Matica slovenská podujatie ignorovala, pre ňu zrejme ostáva Štefánik Čechoslovák…

Tradične sem zavítali starostovia z okolitých obcí, no ako generáli bez vojska, nik ich nesprevádzal. Nenašli by ste tam ani jedno školopovinné dieťa. Hádam si všetky práve teraz s rodičmi neužívajú letné dni v Chorvátsku. Napokon, s absenciou žiakov na podobných akciách sa stretávame aj počas školského roka.

Nedávno som pri Hurbanovej mohyle a v zmodernizovanej pamätnej izbe stretol stredoškolákov zo Senice, vzdialenej odtiaľ zo tri kilometre. Na otázku, po koľký raz sú v Hlbokom, rad-radom odpovedali, že prvýkrát. Ale možno im to vyčítať, keď sa ich slovenčinárka priznala, že naposledy tu bola ako pionierka?

Viacerí riaditelia škôl a učitelia už zrejme nemajú ambície, aby využili takéto sviatočné dni a kultúrne inštitúcie na vzdelávanie a výchovu detí k vlastenectvu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ