Prežijeme liberalizáciu bez hraníc?

Brigita Schmögnerová, bývalá ministerka financií SR | 29.07.2019 09:00
Hospodárska a obchodná zmluva medzi Európskou úniou a Kanadou, známa pod skratkou CETA, sa predbežne – s výnimkou zopár kapitol, akou je napríklad o mechanizme arbitráže – uplatňuje už takmer dva roky.

Podmienkou, aby zmluva vstúpila do platnosti v plnom rozsahu, je úspešné ukončenie ratifikačného procesu v 38 národných a regionálnych parlamentoch štátov EÚ.

Horúcejšia ako 40-stupňová kanikula vo Francúzsku bola debata v Národnom zhromaždení o ratifikácii CETA v predchádzajúcich dňoch. Okrem Francúzska pred rozhodovaním stojí ešte 14 zákonodarných zborov, z toho v Belgicku až šesť regionálnych. Jediné negatívne hlasovanie by mohlo zastaviť proces ratifikácie a znamenalo by koniec provizórneho uplatňovania dohody.

Majte odvahu povedať nie!

Nicolas Hulot, bývalý minister životného prostredia vlády prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý z nej odišiel na protest, že nemá dostatočný priestor na presadzovanie svojej agendy, v otvorenom liste v predvečer hlasovania vyzval poslancov, aby mali odvahu povedať ratifikácii zmluvy nie.

„Zajtra každý z vás bude mať viac moci ako všetci ministri životného prostredia. Zajtra každý z vás sa bude môcť slobodne postaviť proti ratifikácii CETA a tak znovuotvoriť proces negociácie,“ uviedol.

To, že zmluva umožňuje odstrániť 98 percent ciel, nie je objektom tvrdej Hulotovej kritiky. CETA v prvom rade neposkytuje nevyhnutné garancie na ochranu pred klimatickými zmenami, no ani na ochranu pred GMO. Popiera aj princíp predbežnej opatrnosti, ktorý je kľúčovým princípom zakotveným v článku 191 Európskej zmluvy.

Proti novému mechanizmu arbitráže ICS odborníci namietajú, že je iba kozmetickou úpravou pôvodného známeho pod skratkou ISDS.

Hulot pripomína, že Kanada sa začiatkom tohto mesiaca pridala k USA a Brazílii, ktoré predložili Svetovej obchodnej organizácii sťažnosť proti uplatňovaniu tohto princípu pri niektorých pesticídoch. Už dnes sa na európsky trh dostávajú kanadské produkty, ktoré až desaťnásobne prekračujú limity povolené pre herbicídy v EÚ alebo sú v únii zakázané.

Parlamentná väčšina – prezidentova strana (LREM) za pomoci centristických demokratov (MoDem) 266 hlasmi proti 213 zmluvu presadila. Proti hlasovala celá opozícia: pravicoví republikáni, socialisti, pravicoví populisti, krajnú ľavicu (PCF a LFI) nevynímajúc.

Aby mohol každý volič identifikovať, ako hlasoval „jeho“ zástupca, hlasovanie bolo verejné a francúzske médiá hneď po ňom priniesli detailnú informáciu o hlasovaní každého poslanca. Podľa štúdie, ktorú si objednala vláda, na nasledujúcich 15 rokov vďaka zmluve CETA každý Francúz získa totiž iba 10 eur – na posmech, aby to kompenzovalo riziká s ňou spojené.

Ratifikácia CETA by bola antieurópska

Ratifikácia zmluvy po kauze Achmea by bola antieurópska, napísali nezávislé bruselské internetové noviny EUobserver. Opozícia voči CETA sa totiž nezakladá iba na environmentálnych a zdravotných rizikách, na negatívnych dosahoch na agrosektor a podobne.

Pod tlakom odborníkov i mimovládok bola Európska komisia nútená upraviť mechanizmus riešenia sporov medzi štátom a investormi, ktorý nadraďoval záujmy biznisu nad záujmy štátu, dával biznisu zbraň na boj proti verejným záujmom a podrýval demokratické princípy štátov. Proti novému mechanizmu arbitráže ICS však odborníci namietajú, že je iba kozmetickou úpravou pôvodného známeho pod skratkou ISDS.

V marci 2018 Európsky súdny dvor (ECJ) rozhodol, že Achmea, holandská spoločnosť, ktorá založila zdravotnú poisťovňu Union, si nemôže uplatňovať náhradu škody vo výške 22,1 milióna eur plus príslušenstvo za zákaz zisku v zdravotnom poistení.

Zdôvodnil to tým, že rozhodcovská doložka obsiahnutá v Dohode o podpore vzájomných investícií medzi Holandským kráľovstvom a Slovenskou republikou nie je v súlade s právom EÚ. Dodal, že rozhodcovský súd zriadený na základe tejto dohody nemožno považovať za súdny orgán jedného z členských štátov únie.

EUobserver sa na základe toho domnieval, že ECJ bude preto aj mechanizmus arbitráže v zmluve CETA pokladať za nezlučiteľný s európskym právom. Žiaľ, verdikt súdneho dvora z 30. apríla t. r. bolo v rozpore s očakávaním…

Slovenská vláda na svojom zasadnutí vo februári 2018 s prijatím zmluvy CETA vyjadrila súhlas. Podľa Tlačovej agentúry SR po jej rokovaní šéf ministerstva hospodárstva Peter Žiga vyhlásil, že zmluva sa netýka poľnohospodárstva, životného prostredia ani ochrany spotrebiteľov.

Zmluvu nepochybne sám nečítal a jeho úradníci ho takto informovali. Alebo išlo o inú zmluvu, o akej diskutovalo francúzske Národné zhromaždenie? Keď neskôr valónsky regionálny premiér Paul Magnette odmietol dať nepodmienečný súhlas s podpisom CETA a oddialil tým jej schválenie, minister Žiga sa na margo Valónov rozčúlil.

Francúzsky minister pre zahraničný obchod Matthias Fekl sa ešte za prezidentovania Françoisa Hollanda vyjadril, že obchodnú politiku EÚ treba reformovať, aby bola demokratickejšia a solidárnejšia. Bude to hlas volajúceho na púšti aj pre novú Európsku komisiu?

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ