Šumichrast: Biela légia a Čaputovej prešľap

Adam Šumichrast, historik | 11.05.2022 12:22
Adam Šumichrast
Prezidentka Zuzana Čaputová nedávno udelila in memoriam štátne vyznamenanie členom antikomunistickej odbojovej organizácie Biela légia Albertovi Púčikovi, Antonovi Tunegovi a Eduardovi Tesárovi. Tí boli 20. februára 1951 po súdnom procese popravení obesením.

Možno sa len domnievať, akú úlohu zohrala loby predsedu Nadácie Antona Tunegu Jána Figeľa, ktorý už dlhšie brojí za nekriticky pozitívny obraz o spomenutej trojici. Na rôznych pripomienkových udalostiach participuje aj KDH, vrátane súčasného predsedu Milana Majerského. Ten dokonca prirovnal aktivistov Bielej légie k Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej, pretože aj tí „rovnako túžili po pravde a životom zaplatili za to, že ju chceli skúmať a vynášať na svetlo“. Figeľ zase navrhol „martýrom našej slobody“ postaviť na Námestí slobody v Bratislave pamätník.

V každom prípade, poradcovia mohli prezidentke vysvetliť, že keď niekto bojoval proti komunistickému režimu, demokrata to z neho ešte nerobí. Pravdou je i to, že samotný antikomunizmus predstavoval jeden z definičných prvkov fašistických a pravicových diktátorských režimov. Spomínaní odbojári pôsobili v štruktúrach ľudáckeho režimu, ktorého ideológiou boli ovplyvnení. Všetci traja absolvovali Vyššiu vodcovskú školu Hlinkovej mládeže.

Poradcovia mohli prezidentke vysvetliť, že keď niekto bojoval proti komunistickému režimu, demokrata to z neho ešte nerobí.

Tunega spolu s Púčikom počas SNP pôsobili aj ako tzv. hlásky spravodajského oddelenia Hlavného veliteľstva Hlinkovej mládeže, čiže fakticky vykonávali informátorskú a konfidentskú činnosť. Nimi podávané informácie sa po vypuknutí Povstania dostávali aj priamo Nemcom. Hlásky okrem toho šírili šepkanú propagandu proti povstalcom a zahraničnému odboju. Tunega bol po vojne potrestaný ľudovým súdom za trestný čin kolaborantstva (napomáhanie činnosti fašistických okupantov alebo domácich zradcov).

Ich ďalšie pôsobenie je nutné vnímať v kontexte povojnovej ľudáckej emigrácie pôsobiacej na západe, ktorá sa kryla za demokratické ideály a princípy, hoci v jej radoch pôsobili ľudia ako Ferdinand Ďurčanský. Ten vo vojnovom slovenskom štáte v rokoch 1939–1940 zastával post ministra vnútra a zároveň ministra zahraničia. Nakoniec, západné mocnosti ľudáckych politických exulantov vnímali primárne ako bývalých Hitlerových spojencov, a preto zostali napriek ich snahám na úplnom politickom okraji.

Bielej légii ako i trojici popravených sa svojho času venoval jeden z najlepších slovenských historikov Jozef Jablonický, ktorý bol sám za minulého režimu perzekvovaný. O politických procesoch po druhej svetovej vojne napísal viacero štúdií a téme antikomunistickej rezistencie sa aktívne venujú viacerí historici. Figeľom vytváraný obraz o tom, že ide o neznáme, „biele“ miesto našich dejín, je nepravdivý. Jablonický o ich prípade konštatuje:

„Kauza A. Púčik a spol. bola len pokračovaním predchádzajúcich aktivít ľudáckeho podzemia v spojitosti s existenciou ľudáckeho exilu. Jednotlivci z ľudáckeho exilu sa neusilovali o demokratický režim na Slovensku. Chceli obnoviť totalitný režim z rokov 1939–1945… Po novembri 1989, po páde komunistického režimu, o Púčikovi a jeho spoločníkoch sa písalo veľa, ale aj tak, že základné reálie sa nepoznali alebo obchádzali. Pero vzali do rúk autori, ktorí Púčika a jeho spoločníkov vyzdvihovali na piedestál martýrov, bojovníkov proti komunistickej totalite v duchu hesla Za Boha a za národ… Lenže celý prípad Púčik a spol. nepatrí do histórie prenasledovania za náboženskú činnosť. Bol to prípad politický v podmienkach studenej vojny.“

Hoci ide v kontexte uvedeného prípadu o prisilnú analógiu, antikomunistickými bojovníkmi boli i Hitler, Mussolini či Franco. Zo strany pani prezidentky tak ide o, mierne povedané, riadny prešľap. O to väčší, že zároveň vyznamenala i obete ľudáckeho režimu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ