Karikatúra 19.12.2019

Karikatúra 19.12.2019
Danglár 19.12.2019
Danglár, 9.1.2020
09.01.2020
Gašparec, 8.1.2020
08.01.2020
Kamenský, 7.1.2020
07.01.2020
Danglár, 4.1.2020
04.01.2020
Danglár, 3.1.2020
03.01.2020
Kamenský, 2.1.2020
02.01.2020
Vico, 31.12.2019
31.12.2019
Danglár, 28.12.2019
28.12.2019
Kamenský, 23.12.2019
23.12.2019
VICO, 21.12.2019
21.12.2019
Kamenský, 20.12.2019
20.12.2019
Danglár, 19.12.2019
19.12.2019
Kresby a karikatúry denníka Pravda nie je povolené kopírovať ani šíriť iným spôsobom mimo stránky Pravda.sk s výnimkou zdieľania na sociálnych sieťach. Ďakujeme, že rešpektujete autorské práva.