Odvrátená strana hviezdy

Spomedzi východoeurópskych štátov Európskej únie sa v uplynulých rokoch pre svoj ekonomický úspech vyzdvihovali tri: najprv Slovensko, potom Poľsko a naposledy Estónsko.

30.11.2014 22:00
debata

Hospodárske rubriky novín oceňovali tieto ekonomiky ako hviezdy konvergencie strednej a východnej Európy. Ostatným krajinám regiónu sa darilo horšie. Bližší pohľad na štatistiky o ich skutočnom hospodárskom rozvoji však ukazuje, že ide len o mediálnu bublinu.

Pri porovnaní ich úrovne hrubého domáceho produktu na hlavu v parite kúpnej sily v roku 2013 a v pred­krízovom roku 2008 zistíme, že v prípade Poľska išlo o nárast o 24 percent, v Estónsku o 9 a na Slovensku o 8 percent. Z toho vyplýva, že len Poľsko dosiahlo z pohľadu hospodárskeho rastu výnimočný výsledok.

Prejavuje sa tento nárast vo väčšom počte pracovných miest? Pri pohľade na údaje Eurostatu vidíme, že miera zamestnanosti v Poľsku zostala od začiatku krízy nezmenená a že koncom 90. rokov krajina vykazovala vyššiu zamestnanosť ako dnes, po toľko diskutovanom „poľskom zázraku“. Miera zamestnanosti v Estónsku aj na Slovensku klesla od roku 2008 o 4 percentuálne body. Aj Slovensko evidovalo vyššiu mieru zamestnanosti koncom 90. rokov ako dnes a údaje za Estónsko sú na porovnateľnej úrovni.

Ekonomický vzostup meraný hrubým domácim produktom teda neviedol k vytvoreniu väčšieho počtu pracovných miest pre ľudí či k dobehnutiu krajín s vysokou zamestnanosťou, ako sú Švédsko, Dánsko či Rakúsko.

A mzdy? Po rokoch všeobecne propagovaného rastu HDP tieto štáty dnes z hľadiska HDP na hlavu v parite kúpnej sily oficiálne konvergujú s juhoeurópskou skupinou (Grécko, Portugalsko). Ide o úspech, ktorý predstavitelia EÚ nikdy nezabudnú spomenúť.

Táto konvergencia výstupu však neviedla ku konvergencii životných štandardov tých, čo prácu majú. Poľské a slovenské platy ešte stále dosahujú iba dve tretiny gréckych platov v parite kúpnej sily a estónske iba polovicu! Vzorní žiaci hospodárskej konvergencie vykazujú mieru platov výrazne nižšiu ako je úroveň notoricky známych zlyhávajúcich európskych ekonomík, napriek dosiahnutiu podobnej úrovne „rozvoja“…

Ak k tomu pridáme skutočnosť, že Poľsko aj Slovensko dosiahli tento nárast výstupov obrovským zvýšením svojej zadlženosti (v Poľsku o 12 a na Slovensku o ohromných 27 percent), sme ešte opatrnejší. Aj Estónsku sa podarilo zvýšiť svoju zadlženosť o 6 percent, hoci podľa medzinárodných štandardov ide o zanedbateľný dlh.

Hospodársky rast je dobrá vec. Zmysel má aj anticyklická politika, ako v prípade znovuzrodenej keynesiánskej ekonomickej stratégie Tuskovej vlády v Poľsku. Po zabrzdení nemeckej ekonomiky už aj Angela Merkelová zvažuje určité stimuly. Kazajka extrémneho fiškálneho konzervativizmu je príliš zjednodušujúca, najmä ak si môžete požičiavať za nízke úroky. Rast založený na zadlženosti je však druhá vec. Kríza v roku 2008 nám jasne ukázala, že by sme si nemali brať príklad z krajín, ktoré na rast dlhodobo využívajú dlh.

Pri všetkej kritike sú spomínané tri krajiny hviezdy. Ostatné nezažiarili vôbec. Je na čase prehodnotiť východoeurópsky hospodársky model a nenechať sa klamať falošným jasom čísel o raste HDP. Ešte stále hľadáme prvú krajinu v regióne, ktorá je ochotná stať sa viac ako len výrobným centrom pre západné nadnárodné korporácie s nízkou pridanou hodnotou a s nízkymi platmi.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #životná úroveň #hospodársky rast #ekonomická situácia