Kapitalizmy v strednej Európe

25.05.2015 14:00

Hoci väčšina svetovej populácie žije v kapitalizme, nie pre každého je tento kapitalizmus rovnaký. Jeden montuje autá pri Žiline, ďalšia upratuje v hoteli v Tirolsku a tretia šije značkové tričká v Indii, hoci by mala chodiť do školy. Všetci prinášajú svojim zamestnávateľom zisk, ale každý pracuje v odlišných podmienkach.

Maďarská autorka zo Stredoeurópskej univerzity v Budapešti Dorothee Bohle a jej kolega Béla Greskovits sa v knihe Kapitalistické odlišnosti na európskej periférii zaoberajú rôznorodosťou, s akou sa s kapitalizmom po roku 1989 vyrovnávali štáty Vyšehradskej štvorky, na Balkáne a v Pobaltí.

Minulý režim zaistil obyvateľom kvalitné technické vzdelanie so skúsenosťami v priemyselnej výrobe. Tie potom boli rozhodujúce pre vstup zahraničných investorov.

Podľa autorov knihy, ktorá získala cenu Steina Rokkana za porovnávací výskum v sociálnych vedách, sa voľnotrhový prístup najviac presadil v pobaltských krajinách. U nás a u našich susedov sa napriek vládam Václava Klausa či Mikuláša Dzurindu presadil tzv. ukotvený neoliberalizmus. Ide o systém, v ktorom sa stále hľadá kompromis medzi trhovým hospodárstvom a sociálnou súdržnosťou. Najsolidárnejší prístup sa vyvinul v Slovinsku. Kľúčovým argumentom autorov je, že vlády a ďalší aktéri boli schopní ovplyvniť smerovanie kapitalizmu v týchto krajinách, hoci výsledok nikdy nebol plne v ich rukách. Zdôrazňujú, že zatiaľ čo veľká časť slovenských, českých či poľských elít bola silno inšpirovaná neoliberálnou ideológiou, pre slovinských politikov táto nebola až taká presvedčivá. Máme, čo sme si zvolili.

Kniha je užitočná najmä preto, že pripomína argumenty, ktoré veľká časť slovenských médií ignoruje. Zdôrazňuje, že hoci boli socialistické podniky v mnohom neefektívne, minulý režim zaistil obyvateľom kvalitné technické vzdelanie so skúsenosťami v priemyselnej výrobe. Tie potom boli rozhodujúce pre vstup zahraničných investorov. Komunistické režimy takisto zaviedli masové sociálne programy. Ich obľuba znemožnila, aby ich politici následne úplne zrušili, čo malo za následok miernejšie dosahy nástupu kapitalistického režimu pre široké vrstvy obyvateľstva.

Ak komunizmus zaistil, že po jeho páde sem prišli zahraničné investície, natíska sa otázka, či bolo nutné súťažiť s okolitými krajinami v daňových úľavách a v štátnej pomoci pre investičné projekty. Slovincom sa podarilo získať investície aj bez toho, aby lákali nadnárodné firmy na dotácie. Daňová súťaž pritom mala za následok vážne oslabenie sociálneho štátu.

To sa ukázalo ako kľúčové s príchodom hospodárskej krízy. Najviac na ňu doplatili silne neoliberálne pobaltské štáty. Naopak, krajiny Vyšehradskej štvorky (okrem Maďarska) a Slovinsko boli vďaka svojim sociálnym a finančným politikám menej zraniteľné. Problémom v Pobaltí bolo nielen štátne zadlženie, ale aj zadlženie domácností, ktoré obe generovali dovtedajší rast. Nám poškodila najmä náhla strata trhov, kam vyvážame našu produkciu. Skoré „uzdravenie“ Nemecka zabránilo zásadnému zhoršeniu ekonomickej situácie u nás či v Poľsku a ČR.

Je to práve tento vývoj počas krízy, ktorý ukazuje, že máme v krajinách Vyšehradskej štvorky tzv. závislé trhové ekonomiky. Tie sa okrem závislosti od exportných trhov a ďalších charakteristík vyznačujú aj tým, že kým napríklad v Nemecku korporácie prijímajú rozhodnutia vo vzťahu k nemeckým držiteľom akcií či nemeckým bankám, u ktorých sa dá očakávať aspoň minimálny vzťah k Nemecku, u nás sa podriaďujeme rozhodnutiam prichádzajúcim z centrál v iných krajinách.

Ako naznačuje doterajšie zhrnutie, celá kniha je napísaná v ideológii rastu a doháňania Západu v sofistikovanosti výroby, produktivite a veľkosti hospodárstva. Všetky tieto prvky sú dnes tak hnutiami za lepšie životné prostredie, ako aj ne-ekonomickými sociálnymi vedami spochybňované. Strednú cestu medzi radikálnym odklonom od kolonizácie života ekonómiou a bezhlavým pokračovaním vpred v tejto slepej uličke je možné nájsť v lokalizácii výroby. Nielen že zníži zraniteľnosť voči externým šokom, ale aj obmedzí zbytočnú prepravu tovarov.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#kapitalizmus
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku