Protisociálna koalícia

Nová vláda ÖVP a FPÖ v Rakúsku otvára cestu radikalizovanej neoliberálnej hospodárskej a sociálnej politike. Tradičné liberálno-konzervatívne strany vytvorili koalície s krajne pravicovými silami s agresívnou protiimigračnou agendou.

20.12.2017 17:00
debata (1)

Nový kancelár Sebastian Kurz ukončil koalíciu so sociálnymi demokratmi, aby po nedávnych voľbách vytvoril pravicovú vládu. Kurzovu zmenu smeru podporilo Združenie priemyselníkov, ktoré zastupuje veľké, často zahraničné, kapitálové skupiny v Rakúsku. V záujme získania hlasov spomedzi voličskej základne FPÖ sa Kurz pustil do agresívnej protiimigračnej a protiutečeneckej volebnej kampane, ktorá stigmatizovala moslimov. Rétoriku si prepožičal od rakúskej FPÖ i od maďarského premiéra Viktora Orbána. Prelínali sa aj kľúčové prvky ekonomických programov oboch strán – oslabovanie záujmov zamestnancov, flexibilizácia pracovného času či znižovanie daní z príjmov právnických osôb, ktoré sú však v súlade s dlhodobými želaniami Združenia priemyselníkov.

To privítalo program novej vlády s nadšením. Inštitucionálna sila zamestnancov bude oslabená. Osobitne budú obmedzené možnosti Komory zamestnancov ovplyvňovať formovanie hospodárskej a sociálnej politiky a podporovať činnosť odborových zväzov výskumnými aktivitami a poradenstvom. Oproti zamestnancom a malým podnikom sa moc veľkých kapitálových skupín zvýši. Kým FPÖ spočiatku požadovala zrušenie povinného členstva v komorách, a tým de facto aj rozloženie systému komôr, voči takýmto radikálnym zmenám vzrástol odpor v radoch ÖVP, ktorá má v komorách široké zastúpenie, najmä v Obchodnej komore a v Poľnohospodárskej komore. Kompromis medzi oboma stranami naznačuje tendenciu znižovať členské poplatky, čo by obmedzilo priestor komôr na manévrovanie.

Nová rakúska vláda má rovnaké represívne sklony ako Fidesz v Maďarsku či Právo a spravodlivosť v Poľsku. Krajne pravicová FPÖ prevezme ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany a ovládne aj tajné služby.

Podnikatelia už dlhodobo požadovali väčšiu flexibilitu pracovného času. Túto požiadavku v bývalej koalícii zablokovala sociálna demokracia. Nová vláda chce umožniť pracovný čas v rozsahu najviac 12 hodín denne a 60 hodín týždenne. Proti týmto návrhom, ktoré pripomínajú praktiky z 19. storočia, sa jednoznačne postavili odborové zväzy.

Jedným z najkonkrétnejších daňových návrhov je zníženie daní z príjmu právnických osôb. Je zrejmé, že nová pravicová vláda chce zvýšiť „konkurencies­chopnosť“ znižovaním štandardov a daní. Ide o stratégiu závislého kapitalizmu. A Rakúsko je do určitej miery závislou krajinou. Jeho vývozný priemysel pôsobí vo výraznej miere ako dodávateľ nemeckých exportných výrobcov a je čiastočne v nemeckých rukách. FPÖ si je vedomá tejto spojitosti s Nemeckom. Hoci jej volebná základňa je skeptická voči EÚ, strana už eurozónu nespochybňuje.

V oblasti sociálnej politiky vláda ÖVP a FPÖ kopíruje do určitej miery regresívne nemecké praktiky. Prostredníctvom svojho programu oznámila svoj zámer zreformovať dávky v nezamestnanosti. Nezamestnaní by okrem iného mali dostávať dávky počas kratšieho časového obdobia a následne by mali byť presunutí do programov sociálneho zabezpečenia, kde nová vláda predpokladá reštriktívnejšiu a stigmatizujúcu líniu. Výrazne sa má obmedziť výška sociálnych dávok vyplácaných utečencom. Ako sme toho už boli svedkami v hornorakúskom regióne, kde vládne koalícia ÖVP a FPÖ, diskriminácia najzraniteľnejšej skupiny je len bránou vedúcou k všeobecnejším obmedzeniam a zhoršovaniu životných podmienok.

Sociálne zabezpečenie sa namiesto peňažných prevodov čoraz častejšie poskytuje v naturáliách. Maximálny limit dávok sociálneho zabezpečenia má dosiahnuť 1 500 eur bez ohľadu na veľkosť rodiny. Hoci nová pravicová vláda zdôrazňuje svoju rodinnú politiku, podpora rodín s deťmi sa zameriava na strednú vrstvu. Jej hlavným nástrojom je daňový bonus pre rodiny. Mnohé rodiny s jedným rodičom nedosahujú stanovenú príjmovú hranicu. Jasnou tendenciou programu je diskriminácia migrantov na trhu práce a v oblasti sociálnej politiky, vrátane tých z EÚ. V tomto smere presadzuje nová rakúska vláda vylučujúcejšiu formu sociálneho nacionalizmu ako iné západoeurópske vlády, ktoré majú podporu nacionalistických, protiimigračných strán. Kým nacionalistická pravica v západnej, strednej a vo východnej Európe sa hlási k rovnakej protiimigračnej agende, konkrétne opatrenia proti migrantom v EÚ na Západe spôsobujú rozkoly s nacionalistickou pravicou v strednej a vo východnej Európe.

Nová rakúska vláda má rovnaké represívne sklony ako Fidesz v Maďarsku či Právo a spravodlivosť v Poľsku. Krajne pravicová FPÖ prevezme ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany a ovládne aj tajné služby. Prezidentovi Alexandrovi van der Bellenovi sa podarilo presadiť, aby ministerstvá vnútra a spravodlivosti neboli v rukách tej istej strany. V srdci Európy sa vytvára nová „Mitteleuropa“, odlišná od vízií liberálnodemo­kratickej Mitteleuropy, ktoré živil Milan Kundera a ďalší v 80. rokoch a začiatkom 90. rokov minulého storočia. Obnovená os medzi Rakúskom a Maďarskom spočíva na protisociálnej politike a stigmatizácii chudobných, špecifických skupín migrantov a ďalších menšín.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Rakúsko #ÖVP #Sebastian Kurz #FPÖ
Flowers