Nelichotivé demografické vyhliadky

Každoročné predlžovanie veku odchodu do dôchodku a nedostatok pracovníkov v niektorých odvetviach sú dôsledkom zlého demografického vývoja a častých ekonomických výkyvov v rozvinutých krajinách.

27.01.2018 08:00
debata (33)

Demografický vývoj je zložitý jav a závisí od veľkého počtu faktorov. Medzi sociálno-ekonomickým vývojom a vývojom úhrnnej plodnosti však platia určité zákonitosti.

Minulý mesiac sa uskutočnilo prvé zasadanie Rady vlády SR pre Agendu 2030, ktorej cieľom je dosiahnuť udržateľný rozvoj v celosvetovom meradle. Uznávaný rakúsky demograf Wolfgang Lutz predpovedá, že dôsledné aplikovanie zámerov Agendy bude mať za následok zníženie populácie v globálnom meradle, rýchlejšie ako to odhaduje OSN.

V apríli 2016 renomovaný časopis Science uverejnil štúdiu, podľa ktorej rast obyvateľstva spôsobuje zrýchlenie vymierania živočíšnych druhov. Aby sa tento trend zastavil, tak na Zemi by mali žiť teoreticky približne dve miliardy ľudí.

Dlhodobá politika Európskej únie sa nezameriava na zvyšovanie plodnosti, skôr naopak, podporuje riadenú migráciu.

V štúdii sa uvádza, že na zníženie populácie sa odporúča vyššia priorita vzdelávania dievčat a žien, zavádzanie prístupných a účinných metód plánovaného rodičovstva, presadzovanie moderných antikoncepčných metód, poradenstvo pre mladé páry, zabrániť vládam podporovať veľké rodiny a zaviesť povinnú sexuálnu výchovu do školských osnov. Všetky tieto metódy otvorene podporuje Agenda 2030 prostred­níctvom oblasti ľudských práv.

Skvalitnenie životných podmienok a zvýšenie životnej úrovne v spoločnosti zvyčajne vedie k zníženiu plodnosti. Veľké rozdiely v plodnosti vo svete sú toho priamym dôkazom. Preto sa dá očakávať, že až vyrovnanie ekonomických a sociálnych rozdielov medzi rozvojovými a rozvinutými krajinami zníži rozdiely aj v plodnosti. Čiže nestačí len vzdelávať dievčatá a ženy, no treba zmeniť aj ekonomické a sociálne podmienky, najmä v rozvojovom svete.

Za hlavnú príčinu zlej demografickej situácie na Slovensku možno považovať celoplošnú aplikáciu nových ekonomických a regulačných mechanizmov po páde železnej opony roku 1989. Vtedy renomovaní demografi presadzovali názor, že prudký pokles plodnosti nastal ako dôsledok šoku zo spoločenských zmien a po krátkom čase sa opäť zvýši.

To sa však nestalo. Vlády v strednej a vo východnej Európe v skutočnosti neboli pripravené na také radikálne znižovanie plodnosti. Sme svedkami, že dlhodobá politika Európskej únie sa nezameriava na zvyšovanie plodnosti, skôr naopak, podporuje riadenú migráciu.

Dramatický pokles plodnosti v bývalom východnom bloku sa nápadne podobá na situáciu v Nemecku v 70. rokoch minulého storočia. Možnou spoločnou príčinou je nemecký ekonomický model, ktorý sa orientuje najmä na potreby takzvanej striebornej generácie. Slovenské vlády počas integrácie do EÚ a vstupu do eurozóny prevzali viaceré prvky tohto modelu.

Z globálnych dôvodov Svetová banka dlhodobo podporuje zvyšovanie celosvetovej migrácie ako mechanizmu na zaplnenie populačných medzier vo vyspelých krajinách. V Nemecku je regulovaná migrácia zatiaľ jediným nástrojom vlády, ako udržať dostatočne veľkú populáciu. Zníženie počtu obyvateľov by malo ďalekosiahle následky na ekonomiku v Nemeckej spolkovej republike aj EÚ.

Dá sa predpokladať, že priama aplikácia Agendy 2030 bez zohľadnenia zlého demografického vývoja u nás a v blízkom okolí, napríklad vo visegrádskej štvorke, spomalí nárast plodnosti. Slovensko bude stále viac odkázané na migráciu pracovnej sily. Zvyšovanie plodnosti vyžaduje isté ekonomické zmeny a malo by sa zaradiť medzi priority našich vlád, v ktorých by nemali chýbať aktivity na podporu mladých ľudí v ekonomickej i sociálnej oblasti.

© Autorské práva vyhradené

33 debata chyba
Viac na túto tému: #starnutie #plodnosť #pôrodnosť #demografický vývoj #Agenda 2030