ad Vražda nie je iba vraždou

, 06.04.2018 12:00

V komentári Petra Takáča Vražda nie je iba vraždou (Pravda 31. 3. 2018) sa objavilo ako samozrejmosť nepravdivé tvrdenie o neexistencii mechanizmov sledovania a kontroly financovania politických strán a hnutí. Bolo napísané v rámci úvahy filozofa nadväzujúcej na šokujúcu vraždu Jána Kuciaka a jeho partnerky.

Slovenské politické strany sú však v porovnaní s okolitými krajinami skromnejšie financované z verejných prostriedkov a ich hospodárenie sa dôkladne kontroluje a prípadné protizákonnosti sú prísne sankcionované.

Kto chce, môže sa s ich hospodárením podrobne oboznámiť prostredníctvom povinne zverejňovaných každoročných výročných správ overených náhodne vybranými audítormi. Ide o nezáživné čítanie, ktoré si vyžaduje trpezlivosť a aspoň zopár informácií o účtovníctve. Nie je to zdroj senzácií.

Po audítoroch preveruje výročné správy ešte Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ktorej členmi sú okrem zástupcov parlamentných strán napríklad námestník generálneho prokurátora a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu. Plnenie administratívnych povinností, zvlášť v oblasti účtovníctva, je pre menšie mimoparlamentné strany veľmi náročné.

Reči o veľkých čiernych peniazoch politických strán v súčasnosti nič nepotvrdzuje, ale ako škodlivé legendy žijú naďalej nezávisle od reality.

Porušenia zákona sa prísne sankcionujú pokutami, ktorých právom určená výška sa mi zdá v niektorých prípadoch až neprimerane vysoká. Mal som zlý pocit pri ukladaní niekoľkotisícovej pokuty za administratívne pochybenie týkajúce sa 150 eur. Opakované nepredloženie správy alebo predloženie chybnej správy má za následok definitívne vyradenie strany z politického života. Pozorne sa sledujú aj dary a iné bezodplatné plnenia v prospech politických strán.

Samostatne sa kontrolujú a zverejňujú náklady politických strán a kandidátov na volebnú kampaň, kde sa porušenia pravidiel postihujú až desaťtisícovými sankciami. Osvedčili sa tzv. transparentné účty, pomocou ktorých možno priebežne sledovať financovanie volebných kampaní. Predchádzajúce prezidentské voľby v roku 2014 boli poslednými, keď ešte nebola účinná súčasná právna úprava. Zvláštne financovanie časti volebnej kampane prezidenta Andreja Kisku by už dnes bolo takmer nemožné.

Štátna komisia uložila desiatky pokút a vyradila pre nedostatky výročných správ z politiky množstvo strán. Jej cieľom však nie je propagáciou vlastnej činnosti zasahovať do politickej súťaže. Všetky jej uznesenia a rozhodnutia sú však verejne prístupné na internete.

Pre politickú stranu pôsobiacu na Slovensku je veľmi ťažké a riskantné využiť neverejné a ilegálne finančné zdroje a som presvedčený, že inde vo svete ani nie sú bežné. Podľa zákona musí byť preukázaný a verejne známy každý príjem politickej strany. Pravda, niet dokonalého systému a žiadna kontrola nezaručí úplnú čistotu financovania politiky. Najmä na začiatku svojho pôsobenia je nová strana utisnutá na sponzorov, no pokiaľ sú ich príspevky verejne deklarované v zákonnej podobe, tak sú aj legálne.

Reči o veľkých čiernych peniazoch politických strán v súčasnosti nič nepotvrdzuje, ale ako škodlivé legendy žijú naďalej nezávisle od reality. Neprijímajme ich ako skutočnosť, ktorú už netreba podoprieť dôkazom, lebo rozkladajú zvyšky legitimity demokratického systému.

Bez určitého kritického množstva peňazí nemožno v politickej súťaži uspieť, ale ani samotné peniaze nevedú k úspechu. Svedčia o tom príbehy viacerých strán, ktoré vynaložili na volebnú kampaň veľké sumy a ostali ďaleko od brány parlamentu so ziskom voličských hlasov na úrovni štatistickej chyby.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#financovanie strany #vražda novinára Jána Kuciaka
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku