K protestnej jazde farmárov

23.06.2018 12:00

Drvivá väčšina poľnohospodárov krúti hlavou, pretože každý rozumný človek vie, že v období začínajúcej žatvy je miesto roľníka na poli.

Smelo môžem povedať, že za dvadsať rokov pôsobenia v Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v Michalovciach (RPPK) poznám takmer každého poľnohospodára v okresoch Michalovce a Sobrance. Sme tu preto, aby sme poľnohospodárov a potravinárov vypočuli, obhajovali ich záujmy, chránili a podporovali v podnikaní. Žiaľ, musím povedať, že tí protestujúci sa na nás neobrátili. Naopak, vidia v nás skôr určitú mocenskú štruktúru, ktorá ide proti nim. Veľmi sa však mýlia.

Členmi každej RPPK na Slovensku sú subjekty rôznych foriem podnikania – čiže samostatne hospodáriaci roľníci (SHR), s. r. o, družstvá i akciové spoločnosti. Nikdy sme to pri našej činnosti nerozlišovali, podobne ako sme rovnako pristupovali k malým či väčším subjektom. Nakoniec treba povedať, že Slovenská PPK zastupuje v poradných orgánoch vlády, ministerstiev a iných štátnych inštitúcií samozrejme všetkých farmárov a jej výdobytky a riešenia sa týkajú všetkých.

Právne predpisy, usmernenia a z toho vyplývajúce práva i povinnosti týkajúce sa podnikania v poľnohospodárstve platia rovnako pre všetkých. Rovnako to platí aj pri pôde, kde protestujúci cítia určitú krivdu. Predsa vzťah k pôde môže pre poľnohospodárov vzniknúť iba na základe toho, že si pôdu kúpia alebo prenajmú.

Naši rodičia a prarodičia vlastnili maximálne 10 až 20 hektárov, a to už boli pomaly pokladaní za kulakov. Dnešní protestujúci vlastnia či obhospodarujú podstatne viac – 50, 100, 500 a niektorí aj vyše tisíc hektárov. Preto sa pýtam: Sú to malí farmári? A kto sú potom veľkí? Kto ich zadefinoval, aký právny predpis?

V regióne máme desiatky SHR aj s.r.o. s výmerou od 250 do 2-tisíc hektárov. Mnohí majú i živočíšnu výrobu, vinice alebo pestujú zeleninu a ovocie. Zamestnávajú ľudí a musia riešiť mnohonásobne viac problémov ako tí, čo pracujú iba sami alebo s rodinnými príslušníkmi bez živočíšnej či špeciálnej výroby.

Podporme najmä tých, čo produkujú, a hľadajme aj riešenia pre podporu mladých i malých farmárov, no nie na úkor fungujúcich subjektov.

Chceme azda rozbiť existujúce subjekty? Pritom nehovorím o veľkých ani o malých. Chceme rozbiť to, čo funguje? Áno, v 90. rokoch padlo veľa družstiev, systém bol tak nastavený, no tam kde boli schopní ľudia, tak to preklenuli alebo sú dnes na ich miestach SHR, s. r. o., družstvá i akciovky. V súčasnosti sú to zdravé, životaschopné podniky s vybudovaným skladovacími kapacitami, s modernými strojmi, objektmi živočíšnej výroby.

Spravodlivejšia forma podpory poľnohospodárskej výroby, ako boli diferenciálne príplatky, odvtedy nebola. Od 100 korún tržieb bol podporovaný každý poľnohospodár, na nížinách menej a v horských oblastiach viac, aby sa vyrovnali pôdno-klimatické podmienky. Treba však zdôrazniť, že to bola výroba a hodnota produkcie, ktorá sa takouto formou doceňovala. Preto podporme najmä tých, čo produkujú a zamestnávajú, hľadajme aj riešenia pre podporu mladých i malých farmárov (pokiaľ sa to správne zadefinuje), no nie na úkor fungujúcich subjektov.

Naplnenie všetkých požiadaviek protestujúcich sa môže udiať len v rámci platných zákonných noriem, a to si musia uvedomiť aj oni. Budeme azda pre nich meniť legislatívu? Zákony nesmú zvýhodňovať, resp. nezvýhodňovať určitú skupinu ľudí. Potom tu budeme mať inú, podstatne väčšiu masu nespokojných.

Samozrejme, v agrorezorte je stále čo zlepšovať. Myslím tým na rozumné a spravodlivé smerovanie poľnohospodárskych a potravinárskych podpôr, ale aj na lepšiu a kvalitnejšiu komunikáciu s ministerstvom, Pôdohospodárskou platobnou agentúrou i Slovenským pozemkovým fondom, aby táto komunikácia bola pružná, odborná a zrozumiteľná pre každého.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#protest farmárov #poľnohospodári
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
29,99
Flower box vintage kocka "S"  červené ruže

Flower box vintage kocka "S" červené ruže

64,99
Flower box biela kocka "L" červené ruže

Flower box biela kocka "L" červené ruže

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk