Ryanair – nízke ceny, žiadne práva?

„Nech si len piloti štrajkujú, Ryanair však nemôže minúť viac ako 27 eur na pasažiera...“ vyhlásil generálny riaditeľ spoločnosti Michael O'Leary. Ide v podstate o základný postulát, na ktorom je postavené podnikanie tejto nízkonákladovej leteckej spoločnosti.

08.09.2018 16:00
debata (8)

Jej vedenie trvá na tomto stanovisku aj napriek tomu, že Ryanair bol nútený v lete zrušiť viac ako 2 600 letov. Dôvodom bol štrajk nemeckých, belgických, švédskych a holandských pilotov, ktorí presne tak ako pred dvoma mesiacmi ich talianski, španielski a portugalskí kolegovia chceli vyjadriť nesúhlas s podmienkami v pracovných zmluvách.

Paradoxné je, že štrajkujúcim nešlo o zvýšenie platov, ale o to, aby ich pracovné zmluvy a z nich vyplývajúce pracovné podmienky už neboli regulované právnym poriadkom Írska, ktorý, pokiaľ ide o ochranu práv zamestnancov, je najnevýhodnejší v celej Európe.

Štrajkujúcim pilotom nešlo o zvýšenie platov, ale o to, aby ich pracovné zmluvy už neboli regulované právnym poriadkom Írska, ktorý je najnevýhodnejší v celej Európe.

O čo vlastne ide? Pracovné zmluvy medzi spoločnosťou Ryanair a štrajkujúcimi zamestnancami (bez ohľadu na to, že títo zamestnanci pochádzajú z úplne iných štátov EÚ a žijú v nich) sú koncipované v zmysle írskeho pracovného práva. A to znamená, že piloti pre medzinárodné lety sú platení v závislosti od počtu nalietaných hodín. Ak by teda ochoreli a boli by práceneschopní povedzme mesiac, nedostali by žiaden plat. Pretože na to, aby pilot mohol v prípade práceneschopnosti dostať nemocenské dávky, je nevyhnutné, aby o to požiadal v Írsku, kde sú títo piloti ex lege registrovaní. To je pre pilota, ktorý býva v Taliansku alebo Nemecku, takmer nemožné.

Ako ďalší príklad si zoberme španielske pracovné právo, ktoré stanovuje pre záťažové zamestnania (akým povolanie pilota nepochybne je) maximálny týždenný pracovný čas v rozsahu 40 hodín. Zaručuje zamestnancovi 13. plat a zákonnú dobu dovolenky a dobu na oddych. Presne to, čo írske pracovné právo pilotovi vôbec negarantuje.

Ako je možné, že na pracovnoprávne vzťahy drvivej väčšiny zamestnancov Ryanairu z celého sveta sa aplikuje írsky právny poriadok? O'Leary argumentuje tým, že Ryanair je írska spoločnosť, má tam sídlo a všetky jej lietadlá sú registrované pod írskou vlajkou. Práve preto je podľa neho viac ako logické, aby aj jej zamestnanci boli podriadení írskemu právnemu poriadku.

Ďalší zo spôsobov, akým sa táto nízkonákladovka snaží ušetriť, je finančná optimalizácia. V prípade talianskeho personálu na úkor základných sociálnych práv jej zamestnancov uplatňuje model tzv. triangolácie finančných operácií medzi Maltou, (keďže ide o štát s najnižšími daňami), Írskom a Talianskom (v prípade talianskeho personálu).

V praxi to funguje tak, že pilot neuzavrie zmluvu priamo s Ryanairom, ale so spoločnosťou Blue Wings, ktorá má sídlo na Malte. Tá bola založená výlučne na to, aby zamestnala troch pilotov, ktorí budú vykonávať prácu pre Ryanair. A tiež so spoločnosťou Brookfield Aviation International, ktorá sa špecializuje na vyhľadávanie a zamestnávanie personálu pre Ryanair.

Tento model zamestnávania predpokladá, že len 30 % personálu sú priamo zamestnanci. Zvyšok, 70 percent pilotov a letušiek, sú zamestnanci agentúr ako Brookflield, Storm Aviation a Dorato Aviation. Čo to v praxi znamená pre zamestnanca? To, že ako spoločník/zames­tnanec spoločnosti maltskej Blue Wings je on sám povinný platiť si zdravotné, nemocenské, dôchodkové poistenie a ostatné výdavky, ktoré by inak bol povinný znášať zamestnávateľ.

Aj takýmto spôsobom výdavky na pracovnú silu v Ryanairi tvoria iba 8 percent z jej celkových nákladov, zatiaľ čo pracovná sila leteckej spoločnosti Alitalia stojí túto spoločnosť viac ako 18 percent, v spoločnosti Lufthansa výdavky na personál predstavujú viac ako 22 a v Air France zhruba 20 percent.

Práve tieto situácie boli dôvodom, prečo štrajkujúci piloti žiadajú, aby sa na ich pracovnoprávne vzťahy so spoločnosťou vzťahoval právny poriadok štátu, z ktorého pilot pochádza, resp. kde má trvalý pobyt. Teda na nemeckého pilota nemecké pracovné právo, na belgického belgické a pod.

Hoci odpoveď vedenia nízkonakladovky bola jednoznačná: „Táto požiadavka pilotov je pre Ryanair absolútne neakceptovateľná, pretože by to malo neúnosný vplyv na finančnú stránku spoločnosti, pretože je to práve írske právo, ktoré spoločnosti pomáha redukovať výdavky na zamestnancov…” predsa len došlo k istému pokroku.

Práve talianskym odborom sa podarilo uzatvoriť s Ryanairom tzv. rámcovú dohodu, v ktorej spoločnosť akceptovala prevažnú časť požiadaviek pilotov. Taliansky personál Ryanairu si tak nájde na svojej výplatnej páske položky dosiaľ chýbajúce, napríklad zdravotné a sociálne poistenie na účet zamestnávateľa, nárok na nemocenské dávky, právo na materskú či rodičovskú dovolenku atď. Taliansky model tejto dohody chcú aplikovať všetky odborové organizácie európskych pilotov a palubného personálu, pretože je prelomovým v oblasti základnej garancie sociálnych práv „lietajúceho personálu”.

© Autorské práva vyhradené

8 debata chyba
Viac na túto tému: #Írsko #Ryanair #socálne práva zamestnancov