Rómovia na čele takmer pol stovky obcí

Do tridsiatich dní od volieb miestnych samoprávnych orgánov sa noví starostovia, primátori a poslanci ujali svojich mandátov. V hektickom predvianočnom čase schvaľovali rozpočty miest a obcí. Teraz je čas na to, aby začali napĺňať svoje predvolebné sľuby. Po posledných komunálnych voľbách pribudol aj počet rómskych starostov.

20.01.2019 12:00

Kým v roku 2010 ich bolo asi 28, pred štyrmi rokmi 34, po týchto voľbách ich je viac ako 40. Potenciál na rast počtu rómskych starostov na Slovensku je však vyšší. Z viac ako tisíc lokalít, kde žijú Rómovia, je 47 takých, kde tvoria vyše 70-percentný podiel populácie, a teda je predpoklad, že ak postavia spoločného kandidáta, bude úspešný. Hoci aj tu existujú paradoxy. Napríklad i v lokalite s 97-percentným podielom tejto národnostnej menšiny nie je starosta Róm a naopak, nájdu sa aj také dediny, kde si za starostu volili jediného dospelého Róma žijúceho v obci.

V minulých rokoch sa internetom šírilo video s rómskym starostom, ktorý iba s ťažkosťami prečítal sľub. Aj tu je badať nové trendy. Viacerí z novozvolených starostov Rómov majú vysokoškolské vzdelanie. Tiež nie je zriedkavosťou, že rómski starostovia bez stredoškolského či vysokoškolského vzdelania si ho po nástupe do funkcie začnú dopĺňať. Napríklad dlhoročný starosta Bystrian vlani zmaturoval.

Najviac zvolených starostov Rómov kandidovalo za Stranu rómskej koalície. Doposiaľ ide o najúspešnejší politický subjekt v dejinách rómskej komunálnej politiky.

Zaujímavosťou je aj to, že v dvadsiatich lokalitách majú prinajmenšom tri volebné obdobia po sebe na čele samosprávy Róma, z toho v šestnástich lokalitách si mandát celé tri volebné obdobia udržiava rovnaký starosta či starostka. Dokonca v malej obci na Gemeri richtárči jeden Róm vyše tridsať rokov! Mierne nerovné postavenie majú ženy. Doposiaľ na čele obce stála iba jedna rómska starostka, kde je aj iná zaujímavosť: Lomnička má stopercentný podiel rómskej populácie. Po posledných novembrových voľbách pribudla ďalšia – vo Vtáčkovciach pri Košiciach.

Počet rómskych poslancov má tiež stúpajúcu tendenciu. Na celom Slovensku sa dajú odhadovať stovky poslaneckých mandátov.

V súvislosti s vlaňajšími komunálnymi voľbami politológovia konštatovali nárast nezávislých kandidátov. Akýsi odklon od straníckej politiky. Podobné trendy zaznamenávame aj pri rómskych kandidátoch na starostov. Zo zvolených až ôsmi kandidovali ako nezávislí, z parlamentných strán najviac – šesť mandátov pre nich získal Most-Híd, s podporou strany Smer zvíťazili traja rómski kandidáti na starostu a mimoparlamentné strany KDH a SMK-MKP dosiahli po dva mandáty.

Najviac, až deväť zvolených starostov však kandidovalo za Stranu rómskej koalície. Doposiaľ ide o najúspešnejší politický subjekt v dejinách rómskej komunálnej politiky. Viacerí z jej starostov sú noví v komunálnej sfére a bude dôležité, ako táto strana dokáže podporovať „svojich richtárov", reagovať na ich potreby, sprostredkovávať im poradenstvo a odbornú pomoc. Ak politický subjekt pracujúci na komunálnej úrovni bude robiť zodpovednú a odbornú politiku v prospech Rómov, podporovať starostov a zasadzovať sa za dobré riešenia, pôjde o dobrý základ pre koaličný potenciál aj na národnej úrovni s inými stranami, ktoré majú záujem riešiť integráciu Rómov.

Pomocnú ruku ponúka rómskym starostom aj Úrad splnomocnenca pre rómske komunity, ktorý okrem iného realizuje viaceré podporné programy pre obce s vysokým podielom rómskej populácie. Doposiaľ ani jedna „rómska“ politická strana výraznejšie nezasiahla do politického diania na celoštátnej úrovni. Od vzniku Slovenskej republiky získali mandát v parlamente iba dvaja rómski poslanci a to na kandidátkach nerómskych strán. Rómski starostovia sa postupne stávajú významnou mienkotvornou skupinou v riešení integrácie marginalizovaných komunít a ich hlas by mal byť viac prítomný aj vo verejnom priestore.

© Autorské práva vyhradené

chyba
Viac na túto tému: #Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity #rómska komunita #rómski starostovia