Pomoc slovenským regiónom

Fondy politiky súdržnosti už viac ako tridsať rokov podporujú vytváranie hospodárskych a sociálnych štruktúr, ktoré spájajú regióny Európskej únie. Slovensko od svojho pristúpenia v roku 2004 využíva výhody integrácie a podarilo sa mu využiť potenciál podpory zo strany EÚ.

04.07.2019 14:00
debata (3)

V rámci súčasného programového obdobia 2014 až 2020 čerpá z fondov politiky súdržnosti celkovo 14 miliárd eur. Nejde však iba o číslo. Táto suma dokazuje záväzok EÚ podporovať rozvoj krajiny prostredníctvom širokej škály investícií s cieľom zlepšiť občanom Slovenska ich každodenný život. Úloha politiky súdržnosti únie pri budovaní odolnosti hospodárstva sa jasne ukázala počas finančnej krízy, keď mnohé regióny zvládli turbulentné hospodárske otrasy vďaka našim intervenciám. Slovensko bolo do veľkej miery ušetrené pred krízou a výraznou mierou k tomu prispela i naša politika súdržnosti.

Konvergencia v Európe sa však nedá dosiahnuť len tak. V uplynulých rokoch sme zaznamenali zvýšenie rozdielov medzi regiónmi. A hoci sa postupne zmenšujú, územná nerovnováha v rámci jednotlivých krajín narastá.

Slovensko patrí k najrýchlejšie rastúcim hospodárstvam v EÚ. Reálny HDP na obyvateľa sa na základe kúpnej sily zvýšil na 77 percent priemeru únie, čo je oveľa viac ako 57 percent v roku 2004. Rozdiely medzi západom a východom štátu sa však zväčšujú. Pohybujú sa od 186 percent priemeru HDP EÚ v Bratislavskom kraji až po 47 percent v Prešovskom kraji.

Slovensko patrí k najrýchlejšie rastúcim hospodárstvam v EÚ. Reálny HDP na obyvateľa sa zvýšil na 77 percent priemeru únie, čo je oveľa viac ako 57 percent roku 2004.

Za takmer päť rokov pôsobenia vo svojej funkcii som navštívila mnohé regióny, ktoré patria do kategórie menej rozvinutých. Vo veľkej miere sa líšia z hľadiska rozvoja a sociálno-ekonomických problémov. Preto som rozbehla novú iniciatívu pod názvom Dobiehajúce regióny (Catching-up Regions), v rámci ktorej poskytujeme menej rozvinutým oblastiam praktické odborné znalosti na odstránenie prekážok a posilnenie ich schopnosti plne využiť svoj potenciál rastu.

Na Slovensku sa začala pilotná fáza v januári 2018 a v marci tohto roku sme osvedčené postupy rozšírili i na Banskobystrický kraj. Prešovskému samosprávnemu kraju poskytoval cielenú podporu tím expertov Európskej komisie a Svetovej banky v partnerstve so slovenskými vnútroštátnymi orgánmi. Táto skúsenosť slúži ako príklad rastúcemu počtu regiónov EÚ, ktoré prejavili záujem o uplatnenie tohto prístupu aj na svojom území.

Kľúčovým prvkom politiky súdržnosti sa stalo riešenie konkrétnych problémov priamo v teréne prostredníctvom cielených stratégií. Niektoré riešenia z Prešovského kraja by mohli zmeniť spôsob budovania základnej vodnej infraštruktúry (zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami) v odľahlých oblastiach, čím by sa uvoľnil ďalší hospodársky potenciál v tomto kraji aj v iných podobných oblastiach Slovenska.

Okrem toho zosúlaďujeme možnosti v oblasti odborného vzdelávania a prípravy s požiadavkami trhu práce, čím zvyšujeme konkurencieschop­nosť miestnych podnikov a zabraňujeme úniku mozgov. Prešovský kraj má k dispozícii tím expertov, ktorí spravujú geografické údaje. Ide o skutočnú výhodu, pretože posilňuje schopnosť orgánov prijímať rozhodnutia pre rozvoj kraja založené na dôkazoch.

Za najinšpiratívnejšie na tejto iniciatíve považujem odhodlanie a nadšenie všetkých zainteresovaných subjektov nájsť najlepšie riešenia pre svoj región. Účinné investície si vyžadujú špecializované politické priority prispôsobené miestnym podmienkam. Celý proces, ako aj záujem o každú akciu v rámci iniciatívy sú vynikajúcim dôkazom toho, že tvorba politiky na základe viacúrovňového riadenia a prístupu, ktorý vychádza z miestnych podmienok, je katalyzátorom väčšej územnej súdržnosti a udržateľného rozvoja v prospech občanov Slovenska a EÚ ako celku.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy #trh práce #regionálne rozdiely #rast HDP #politika súdržnosti