Akadémia v politickom zápase

Slovenská akadémia vied pred niekoľkými dňami vydala vyhlásenie, v ktorom „sa striktne dištancuje od statusov na sociálnych sieťach a vyjadrení poslanca Blahu. Tieto statusy sú dehonestujúce a pre SAV neprijateľné.“

16.12.2019 10:00
debata (20)

Ak by napísali len toto, bolo by to síce zasahovanie do politického zápasu, ale nie s takými dôsledkami na samotnú akadémiu, ako má celé znenie textu.

Vo vyhlásení vydaného počas kampane pred parlamentnými voľbami sa vedecká inštitúcia vyjadruje k politikovi, ktorý je aktuálne súčasťou straníckeho predvolebného zápasu. Tým, že sa vedenie SAV nevyjadruje k svojmu zamestnancovi (iba na zanedbateľne malý úväzok), no systematicky používa pri jeho mene slovo poslanec, otvorene vstúpilo do sféry politického boja v neprospech jedného z kandidátov.

Kritika vyjadrení poslanca Blahu

Komicky vyznievajú ďalšie formulácie, že „verejné písomné vyjadrenia poslanca Blahu ani v jednom bode nenapĺňajú obsah činnosti, na ktorú je SAV zákonom ustanovená“. Túto vetu by mohli použiť na ktoréhokoľvek poslanca Národnej rady SR alebo politika, lebo ich činnosť naozaj nie je regulovaná zákonom o SAV.

Čudné je, že v celom stanovisku sa ani raz vedenie akadémie nevyjadrilo, v čom by pochybil ich zamestnanec pri výkone svojej vedeckej alebo odbornej práce. Ak majú nejaké dôkazy a konkrétne príklady o vedeckom alebo etickom pochybení svojho pracovníka v rámci výkonu jeho práce, mali aspoň jeden uviesť. Práca vedca aj vedeckej inštitúcie vyžaduje, aby svoje tvrdenia podložili konkrétnymi argumentmi.

Predsedníctvo SAV sa tiež vyjadruje, že nemá možnosť poslanca Ľuboša Blahu prepustiť a vyzýva ho, aby zvážil svoje pôsobenie v SAV. Akoby tým chcelo naznačiť, že ak by tú možnosť malo, prepustili by ho. V stanovisku sa však neuvádza ani jeden zákonný dôvod na takýto postup.

Vedenie SAV je vo vleku mediálnych kampaní a politických tlakov bez schopnosti obhajovať nezávislosť vedeckého bádania a politických názorov členov akademickej obce.

Ešte krkolomnejšie pôsobia slová, že „statusy a vyjadrenia poslanca sú v príkrom rozpore s Etickým kódexom SAV“. Predstavitelia vedeckej inštitúcie posudzujú súlad vyjadrení politika s Etickým kódexom SAV. Prečo treba verejnosť informovať, že nejaký politik porušuje (ak ich vôbec porušuje) interné smernice a kódexy akadémie?

Z vyhlásenia však vyplýva, že zatiaľ nie je dokázané, že ich porušuje, pretože etická komisia ešte vôbec nerozhodovala. Svojím stanoviskom, v ktorom si vedenie SAV uzurpovalo právo vydať rozhodnutie o rozpore s etickým kódexom akadémie bez rozhodnutia etickej komisie, urobilo z tohto kódexu zdrap papiera a z členov komisie bábky, ktoré môžu len potvrdzovať rozhodnutia vedenia SAV.

Vo vleku mediálnych kampaní

Týmto vyhlásením urobilo vedenie SAV niekoľko precedensov. Tým, že ho vydalo následne po spustení kampane v jednom z denníkov, naznačilo, že ak budú ľudia písať do novín alebo priamo na SAV v nejakom duchu, akadémia bude v tomto duchu odpovedať.

V stanovisku, ale aj neskôr v rozhovore s predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom sa uvádza, že mnohí spájajú aktivitu politika s SAV. V tomto prípade v zlom zmysle, že kazí jej dobré meno. Z toho však vyplýva, že ak začnú písať pochvalné listy a ak médiá zorganizujú voči nejakému politikovi dajakým spôsobom spojeným s SAV pozitívnu kampaň, jej predsedníctvo by malo ihneď vydávať podporné stanoviská oceňujúce takého politika.

Vo vedení SAV však pripravili sami na seba aj inú pascu. Ak sa údajným prehreškom voči etickému kódexu stali znevažujúce a nenávistné komentáre na sociálnej sieti, bude musieť byť dôsledné. Z kódexu, ktorý citujú, vyplýva, že „zamestnanci a doktorandi SAV a organizácií SAV sa pri výkone svojej činnosti riadia všeobecne platnými etickými princípmi, vo vzťahoch k ostatným zamestnancom zachovávajú ohľaduplnosť, úctu, zdvorilosť a čestnosť“.

Na základe tejto klauzuly a svojho angažovania sa v prípade poslanca NR SR teraz budú musieť riešiť obrovské množstvo porušení Etického kódexu SAV v médiách a na sociálnych sieťach.

Okrem tých predstaviteľov SAV, ktorí po spustení následnej negatívnej kampane proti jednému z ústavov SAV a jeho pracovníkom v médiách verejne znižovali profesionalitu a úroveň ich práce, sa to týka i tých zamestnancov, ktorí sa vulgárne, hanlivo a neznášanlivo vyjadrili na sociálnych sieťach o kolegovi, od ktorého sa chceli ako od politika predstavitelia SAV dištancovať.

Predsedníctvo SAV svojím stanoviskom k politickej činnosti poslanca NR SR demonštrovalo, že je už niekoľkýkrát v posledných rokoch súčasťou predvolebných bojov. Pri svojej prezentácii navonok voči verejnosti je vo vleku mediálnych kampaní a politických tlakov bez schopnosti obhajovať nezávislosť a autonómiu vedeckého bádania a politických názorov členov akademickej obce.

© Autorské práva vyhradené

20 debata chyba
Viac na túto tému: #SAV #etický kódex #Ľuboš Blaha #Pavol Šajgalík #predvolebná kampaň #akademická obec