Sčítanie je pre cirkev ako voľby pre politickú stranu

Sčítanie ľudu sa na prvý pohľad môže zdať byrokratickým a administratívnym úkonom, ktorý síce konštatuje určitý status quo, ale na každodenný život ľudí, chod krajiny a politické rozhodovanie nemá žiadny vplyv. Omyl. Má.

17.02.2021 14:00
debata (132)

Nie je náhodou, že Konferencia biskupov Slovenska (KBS) venovala novoročný pastiersky list sčítaniu ľudu. List, v ktorom (zavádzajúco) presviedča, že každý, kto bol (pasívne) pokrstený a (aktívne) krst nepoprel, sa má v sčítaní hlásiť k svojej cirkvi. Krst ako rozhodujúci faktor pre náboženské vierovyznanie je však v rozpore so základnými ľudskými právami a ústavou, ktoré garantujú slobodu vierovyznania a náboženského presvedčenia, ako aj jeho slobodnú zmenu.

Rodičia síce majú podľa Dohovoru o právach dieťaťa právo rozhodovať o náboženskej výchove svojich detí, toto rozhodovanie sa však dospelosťou končí. V demokratickej krajine v 21. storočí je náboženské vyznanie len a len na slobodnom rozhodnutí každého a každej z nás.

Infiltrácia cirkvi

V najnovšom pastierskom liste KBS zasa vyzýva na pomoc pri vypĺňaní elektronického formulára „tým, ktorí nemajú k dispozícii moderné technológie“. Takáto pomoc seniorom môže byť ľahko spojená so zabezpečením označenia toho správneho náboženského vyznania. Na to však máme mobilného asistenta, ktorý dokáže zaručiť objektivitu vyplnených dát. A to bez postranných úmyslov. Prečo však cirkvi tak záleží na sčítaní ovečiek? Pretože čo sú pre politické strany voľby, to je pre cirkev sčítanie ľudu. Od jeho výsledkov závisí nielen výška dotácie zo štátneho rozpočtu, ale aj reálny vplyv na politiku a tým aj životy ľudí, ktorí sa k nej nehlásia.

Prečo cirkvi tak záleží na sčítaní ovečiek? Pretože čo sú pre politické strany voľby, to je pre cirkev sčítanie ľudu. Od jeho výsledkov závisí nielen výška dotácie zo štátneho rozpočtu, ale aj reálny vplyv na politiku a tým aj životy ľudí, ktorí sa k nej nehlásia.

Žiadna lobistická skupina nemá v slovenskej politike taký vplyv ako katolícka cirkev. Kým pred troma desaťročiami mala v parlamente jasne určenú konfesnú politickú stranu – Kresťansko-demokratické hnutie, dnes určuje cirkev agendu v citlivých oblastiach vďaka svojmu vplyvu v stranách naprieč politickým spektrom. A robí to s takou vehemenciou a úspechom, o akom žiadna iná lobistická skupina nemôže ani snívať. Nosným argumentom je pritom presvedčenie podporené sčítaním obyvateľstva, že katolícka cirkev zastupuje dve tretiny obyvateľstva tejto krajiny.

A tak sa nenájde žiadna politická strana, ktorá by šla s cirkvou do otvoreného konfliktu a otvorila tému odluky od štátu. Dokonca aj politici, ktorí kedysi varovali pred prijatím nadmieru ústretovej zmluvy so Svätou stolicou (ako Róbert Fico), sú dnes s biskupmi najväčší kamoši. Že „účel svedčí prostriedky“, to vedia dávno nielen vo Vatikáne.

Proti reprodukčnému zdraviu

Len a len „vďaka“ vplyvu katolíckej cirkvi na politikov nemáme od roku 2007 dodnes prijatý program reprodukčného zdravia a jasne zadefinovanú stratégiu podpory zdravotnej starostlivosti o tehotné ženy a matky, ale ani informovanosť v oblasti sexuálneho zdravia a plánovania rodičovstva či prevencie sexuálne prenosných chorôb.

Len a len „vďaka“ katolíckej cirkvi a megalomanským „pochodom za život“ za zákaz interrupcií môže byť táto téma stále nosnou agendou kresťanských politikov a političiek. A to napriek nálezu Ústavného súdu z roku 2007, ktorý žene garantuje právo na súkromie a slobodné rozhodovanie vo veciach tehotenstva.

Len a len „vďaka“ katolíckej cirkvi nemajú ženy na Slovensku dodnes prístup k bezpečnejšej a jednoduchšej forme medicínskeho prerušenia tehotenstva. Bola to práve KBS, ktorá v roku 2013 lobovaním u premiéra zabezpečila, že napriek registrácii tabletky sa táto do lekární nikdy nedostala.

Proti medzinárodným dohovorom

A môžeme pokračovať… Katolícka cirkev sa už roky snaží vymazať tému rodovej rovnosti z politiky našej krajiny. Stačí si spomenúť na neslávny pastiersky list z roku 2013 o „kultúre smrti“. Čo predtým cirkev robila lobingom a tlakom zvonka, na to má dnes predĺženú ruku priamo na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, a to tak v kancelárii ministra ako aj na riaditeľskom poste bývalého odboru pre rodovú rovnosť.

Posilnení úspechom pri zdarnom zastavení ratifikácie Dohovoru Rady Európy o prechádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boja proti nemu (Istanbulskému dohovoru) broja dnes biskupi proti Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o odstránení násilia a obťažovania vo svete práce. Tomu dohovoru, na ratifikáciu ktorého vyzýva Európska únia. Slovenské ženy sa teda môžu poďakovať biskupom, že ich ochrana voči mužskému násiliu nebude na úrovni, akú dosahujú iné krajiny Európskej únie či Rady Európy.

KBS je dnes reálne tou inštitúciou, ktorá určuje smerovanie Slovenska v oblasti ľudských práv a rodovej rovnosti. Na medzinárodnej scéne sme sa za ostatný rok posunuli k pozíciám Poľska a Maďarska, čo pre ženy, LGBTI ľudí, ale aj iné znevýhodnené skupiny nie je dobrá správa. Označenie náboženského vyznania v sčítaní je preto aj vyjadrením toho, k akej časti Európy a sveta chceme patriť; či do sveta ovládaného skostnatenými dogmami dvetisíc rokov starej mocenskej inštitúcie, alebo do moderného sveta rešpektujúceho pluralitu, náboženskú slobodu a možnosť voľby každého a každej z nás.

© Autorské práva vyhradené

132 debata chyba
Viac na túto tému: #rímskokatolícka cirkev #ženské práva #Istanbulský dohovor #sčítanie obyvateľov 2021