Stratégia liečby ochorenia COVID-19 v únii: posilnenie našej obrany

Tempo očkovania v EÚ rastie a každým dňom stúpajú počty očkovaných. Predminulý týždeň dostali naše členské štáty doposiaľ najviac bezpečných a účinných vakcín – viac než 34 miliónov dávok. Viac ako 30 % našej dospelej populácie už dostalo prvú dávku.

11.05.2021 14:00
debata

Vďaka ustavičnému zvyšovaniu našich výrobných kapacít, ako aj tempa očkovania sa do budúcnosti môžeme pozerať s väčším optimizmom a nádejou. Sme na dobrej ceste k tomu, aby sme v júli dosiahli 70 % zaočkovanosť našej dospelej populácie.

Hoci sa naša reakcia na pandémiu ochorenia COVID-19 zamerala na vývoj a zavádzanie bezpečných a účinných vakcín, nemôžu byť našou jedinou obrannou líniou. Očkovanie má z hľadiska záchrany životov zásadný význam, ale neukončí pandémiu zo dňa na deň. Vírus tu zostane aj naďalej a tí, ktorí sa ním nakazia, sa budú musieť liečiť, či už v nemocniciach, alebo doma. To nadobúda osobitný význam nielen so zreteľom na vznik nových variantov, ale aj vzhľadom na rastúci počet pacientov s vážnymi a dlhodobými následkami, ktoré si v niektorých prípadoch vyžadujú lekársku starostlivosť aj niekoľko týždňov či mesiacov po prvotnej infekcii.

Lieky proti COVID-19

Preto okrem očkovania musíme urobiť všetko pre to, aby sme našich občanov vedeli ochrániť a ochorenie COVID-19 dokázali účinnejšie liečiť a vyliečiť. Dôležitú úlohu tu zohrávajú liečivé prípravky – môžu urýchliť zotavenie, zredukovať počet hospitalizácií a zachraňovať životy. Pomáhajú našim občanom lepšie bojovať proti vírusu a zároveň znižujú tlak na naše preťažené systémy zdravotnej starostlivosti. Potrebujeme zintenzívniť naše úsilie s cieľom vyvinúť prelomové lieky a identifikovať päť z nich, ktoré sú najsľubnejšie.

V záujme urýchlenia vývoja, výroby a dodávok liekov spájame naše sily a spúšťame novú stratégiu EÚ v oblasti liečby ochorenia COVID-19. Jej cieľom bude zabezpečiť, aby sme do októbra vyvinuli a povolili tri nové účinné lieky proti ochoreniu COVID-19, ktoré môžu mať potenciál zmeniť priebeh tohto ochorenia.

V záujme urýchlenia vývoja, výroby a dodávok liekov spájame naše sily a spúšťame novú stratégiu EÚ v oblasti liečby ochorenia COVID-19. Napriek tomu, že výskum pokračuje a v EÚ i na celom svete prebiehajú desiatky projektov, v únii sme doposiaľ povolili len jeden liek proti ochoreniu COVID-19. Cieľom našej stratégie bude zabezpečiť, aby sme do októbra vyvinuli a povolili tri nové účinné lieky proti ochoreniu COVID-19, ktoré môžu mať potenciál zmeniť priebeh tohto ochorenia.

Ide o ambiciózny, ale uskutočniteľný zámer, ktorý je nevyhnutný. Skúsenosti z minulého roka nám ukazujú, že jediným spôsobom, ako reálne dosiahnuť výsledky a zmenu pre našich občanov, je spolupráca na úrovni celej EÚ. Sila našej stratégie bude spočívať v koordinácii a spoločných opatreniach – od výskumu cez vývoj, výrobu, schvaľovanie a registráciu liekov až po ich používanie.

Ako budeme postupovať

V prvom kroku zabezpečíme podporu pre výskum a vývoj najsľubnejších liekov. Zároveň zmobilizujeme investície z rozpočtu EÚ do flexibilných výrobných kapacít tak, aby sa lieky proti ochoreniu COVID-19 mohli po ich schválení ihneď vyrábať v dostatočných množstvách. V ďalšom kroku identifikujeme päť najsľubnejších liekov, ktoré môžu pomôcť pri liečbe ochorenia COVID-19 v jeho súčasnej podobe, ako aj v zmutovaných formách. V každej fáze tohto čoraz intenzívnejšieho procesu mapovania sľubných liekov proti ochoreniu COVID-19 sa budeme opierať o vedecké odborné znalosti Európskej agentúry pre lieky. Súbežne s vývojom nových liečivých prípravkov a ich uvádzaním na trh musíme členským štátom zaručiť ich čo najrýchlejšiu dostupnosť. To dosiahneme využitím našej spoločnej vyjednávacej pozície a zaistením spravodlivého prístupu. Sme pripravení podporiť členské štáty, aby si do konca roku 2021 mohli obstarať najmenej tri nové povolené lieky. Snaha zabezpečiť, aby sa lieky dostali k občanom v celej EÚ čo najrýchlejšie a čo najspravodlivejším spôsobom, si vyžaduje spoluprácu a tímový prístup.

Naše nové opatrenia v oblasti liečby sú ukážkovým príkladom prínosu, ktorý bude mať náš budúci úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie. Schopnosť predvídať nové hrozby, možnosť okamžite aktivovať krízové mechanizmy vďaka dostupným základným zdravotníckym zdrojom a zavedeným postupom, ako aj silné a odolné systémy zdravotnej starostlivosti a dodávateľské reťazce, ktoré dokážu zvládnuť tlak v čase pandémie, nám umožnia odstrániť nedostatky v našej pripravenosti na budúce krízy v oblasti zdravia. Keď ide o čas, je životne dôležité získať a udržiavať si náskok.

Stratégia EÚ v oblasti liečby COVID-19 je zároveň krokom k reštartu našich životov, ekonomík a spoločností. Navyše je súčasťou silnej a skutočnej európskej zdravotnej únie, v ktorej sa všetky členské štáty EÚ pripravujú na zdravotné krízy spoločne, spoločne na ne reagujú a zabezpečujú cenovo dostupné a inovatívne zdravotnícke potreby, akými sú napríklad liečivé prípravky na boj s ochorením COVID-19.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #liek na koronavírus #očkovanie proti covidu