Za Milanom Ftáčnikom

Včera ma zobudila SMS, že Milan Ftáčnik je už na pravde Božej. Otriasla mnou, nechcel som jej veriť. Veď Milan bol mojím priateľom a spolubojovníkom od decembra 1989. Vzápätí mi ju však potvrdil môj syn, ktorý sa s deťmi Milana a Zlatice pozná od detstva. Kondolencia rodine mnou poriadne zamávala.

14.05.2021 21:00
debata (13)

Aj telefonáty, SMS a maily od ľudí, ktorí s Milanom prešli časť jeho ťažkej cesty pri transformácii KSS na SDĽ a pri jej začleňovaní do Socialistickej internacionály, pri jeho pôsobení v slovenskom parlamente, v rokoch 1998–2002 v pozícii ministra, v zápase o očistu SDĽ od podozrení z korupcie a potom po dobrovoľnom odchode z vlády v roku 2002 a pokuse realizovať politické predstavy v Sociálnodemo­kratickej alternatíve. Ozvali sa aj ľudia, ktorí si ho pamätajú ako jediného ľavicového primátora Bratislavy a starostu Petržalky. Ale aj tí, s ktorými spolupracoval pri presadzovaní sociálnodemokra­tických hodnôt po odchode z politického života – v OZ Progresívne fórum a v Nadácii Friedricha Eberta. Prednášal aj v Akadémii sociálnej demokracie, ktorá vychovala desiatky českých a slovenských politikov mladšej generácie. Bol spoluautorom štúdie Solidárne, ekologické a moderné Slovensko.

Vedec a pedagóg

M. Ftáčnik však po celý čas vykonávania zodpovedných verejných funkcií učil na MFF a potom na FMFI UK. Do politiky vstúpil v roku 1989 ako najmladší docent v SR z katedry teoretickej kybernetiky. Verejnému životu a presadzovaniu sociálnodemokra­tických hodnôt obetoval významnú časť kariéry vedca a pedagóga. Vo vysokoškolskom prostredí pôsobil celý život. Od študenta cez jednotlivé stupne vysokoškolského učiteľa a funkcionára vyrástol prirodzene až na ministra školstva, vedy a športu. Svoje poznatky i zanietenie pre progres vložil do činnosti mnohých pracovných skupín, tímov a kolektívov.

Milan Ftáčnik bol skvelý chlap. Zostane súčasťou pamäti masy študentov, pedagogických kolegov, učiteľov, poslancov bratislavskej samosprávy a NR SR, ako aj členov vlády SR, v ktorej v ťažkých časoch pôsobil

Disponoval schopnosťou kultúrne komunikovať s ľuďmi zastávajúcimi rozdielne odborné názory, patriacimi k rôznym politickým prúdom. Bol vynikajúcim vyjednávačom, usiloval sa dosahovať konsenzus namiesto eskalovania konfliktov, vedel robiť transparentné kompromisy. Aj vďaka týmto vlastnostiam, ku ktorým treba pridať všestranné vzdelanie, vynikajúcu angličtinu, dobú ruštinu a nemčinu, schopnosť dôstojne reprezentovať, ho mnohí rektori, učitelia atď. pokladali za najlepšieho ministra školstva v po novembrovej SR. Jednoducho, mal prirodzenú autoritu, ktorá sa nedá vynútiť ani marketingovými trikmi, ani silou moci.

Milan mal vynikajúce analytické schopnosti. Hovorili sme mu kybernetická hlavička. Prednášal kybernetiku, umelú inteligenciu, ale zároveň dokázal dávať tejto ťažkej disciplíne ľudský rozmer. Vďaka týmto danostiam bol okrem iného špičkovým znalcom rokovacieho poriadku NR SR a spoluautorom jeho zásadnej modernizácie. Bol veľmi činorodý vo všetkých spoločenských prostrediach, v ktorých pôsobil: v mládežníckom hnutí, v pedagogickom procese, v samospráve alebo v politickom prostredí v rámci SDĽ, v NR SR i vo vláde SR. V každej oblasti mal patričnú neformálnu autoritu. A nikdy nepodľahol papalášizmu a zvodom korupcie.

Férový a hodnotový politik

Milan do politiky vstúpil so skupinou ďalších ľudí jeho generácie, ktorá mala odvahu po novembri 1989 ustáť prirodzenú vlnu antikomunizmu, neprezliecť rýchlo politický kabát a zobrať na seba zodpovednosť za vybudovanie novej, modernej, sociálnodemokra­ticky orientovanej ľavice a vybojovať pre ňu v demokratickej súťaži akceptáciu v slovenskej spoločnosti, u politických súperov i v zahraničí. Vnášal do politiky pevné hodnotové ukotvenie a principiálnosť v spojení so slušnosťou, vzdelanosťou a s tolerantnosťou k iným názorom. Ako funkcionár SDĽ bol známy zmyslom pre moderné pohľady a nové spoločensky prospešné riešenia. Aj k najťažším situáciám a najvážnejším problémom spoločnosti pristupoval s optimistickým nadhľadom a vierou v ich úspešné prekonanie.

To veľmi pomohlo, keď bol predsedom poslaneckého klubu SDĽ v historických okamihoch, keď sme v SNR schvaľovali Deklaráciu o zvrchovanosti SR, Ústavu SR a 29. august ako štátny sviatok. Navždy zostane v pamäti slovenského národa na záberoch zo slávnostnej ceremónie k podpisu prvej demokratickej slovenskej ústavy, ako nesie štátnu pečať.

Jeho schopnosť vyjednávať za druhý najsilnejší poslanecký klub vo vtedajšej SNR, dosahovať politické kompromisy a robiť politické rozhodnutia zodpovedajúce historickej križovatke bola dôležitou súčasťou úspechu pri delení federácie a kladení základov samostatnej slovenskej štátnosti. Ale aj pri zložitých vyjednávaniach o dvoch vládach širokej koalície, ktorých bola SDĽ súčasťou. Milan Ftáčnik patril k 10 členom Predsedníctva SNR, ktorí neschválili výsledky rokovania z Milov, ktoré nezodpovedali výsledkom predchádzajúcich rokovaní s českou stranou a nezodpovedali slovenským záujmom.

Milan Ftáčnik bol skvelý chlap. Zostane súčasťou pamäti masy študentov, pedagogických kolegov, učiteľov, poslancov bratislavskej samosprávy a NR SR, ako aj členov vlády SR, v ktorej v ťažkých časoch pôsobil. Ale aj pamäti sympatizantov demokratickej ľavice. Spájalo sa v ňom silné ľavicové presvedčenie so schopnosťou dôstojne a efektívne zastávať verejné funkcie. Vedel, čo je to vlastenectvo a zodpovednosť za náš štát. Bol prototypom kultivovaného, vzdelaného politika s dobrým srdcom, ktorý sa, žiaľ, zo slovenského života akosi vytráca.

Nespravodlivosť sveta sa pri Milanovi ukázala v plnej nahote. Odišiel predčasne. Česť jeho pamiatke!

S vďakou za Milanove charakteristiky P. Kanisovi, Ľ. Fogašovi, B. Schmӧgnerovej, E. Bárányovi, J. Kasperovi, L. Krajňákovi, B. Škamlovi, M. Kuruczovi i ďalším, čo mi ich poslali.

© Autorské práva vyhradené

13 debata chyba
Viac na túto tému: #slušnosť #ľavica #Milan Ftáčnik #minister školstva #SDĽ #politická kultúra #veda a vzdelávanie