Interrupcie: Najvyšší súd vs. ženy

V januári 1973 Najvyšší súd USA v prípade Roe vs. Wade rozhodol, že ústavné „právo na súkromie“ chráni aj právo tehotnej ženy zvoliť si, či chce tehotenstvo predčasne ukončiť. Súd tiež uviedol, že toto právo nie je absolútne a musí byť v rovnováhe s ochranou zdravia žien a prenatálneho života.

05.05.2022 14:00
debata (1)

Prípad tým zrušil mnohé reštriktívne federálne a štátne zákony a podnietil prebiehajúcu diskusiu o tom, či alebo do akej miery by mala byť interrupcia legálna, kto by mal rozhodovať o jej legálnosti a aká by mala byť úloha morálnych a náboženských názorov v tejto otázke osobitne, ale i v politickej sfére ako takej.

Prelomové rozhodnutie Roe vs. Wade sa udialo v čase a kontexte tzv. druhej vlny feministického hnutia v 60. a 70. rokoch minulého storočia, ktorá v USA aj v Európe priniesla revolučné zmeny v postavení žien v spoločnosti, ale i v súkromnom živote. Nie náhodou bol jeden z ústredných motívov „Osobné je politické“. Nie je totiž nič osobnejšie, ako je zasahovanie do najintímnejších rozhodnutí ženy o čase a počte detí, ktoré chce alebo nechce porodiť. A máločo je politicky výbušnejšia agenda ako právo na prístup k legálnej interrupcii. Tak v USA, ako aj na Slovensku. Konzervatívne politické a náboženské sily považujú túto tému za svoj „svätý grál“, ktorým sa snažia presadzovať svoje videnie sveta a ovládať životy žien. Na druhej strane je otázka právnej úpravy interrupcií považovaná aj za akýsi lakmusový papierik náboženskej slobody a sekularizmu v danej krajine.

Otázka právnej úpravy interrupcií je považovaná aj za akýsi lakmusový papierik náboženskej slobody a sekularizmu v danej krajine.

V USA je päť desaťročí zjavná neúnavná snaha republikánov zvrátiť rozhodnutie Roe vs. Wade tak, aby mohli federálne štáty pod ich vládou zakázať alebo aspoň znemožniť prístup žien k interrupciám. Pokusy sa dejú tak na legislatívnej úrovni, napr. stanovením nereálneho termínu na vykonanie interrupcie do času znateľnej odozvy srdca plodu, vykonávaním výhrady vo svedomí alebo šikanovaním nemocníc a gynekológov, ktorí majú ešte odvahu tieto zákroky vykonávať. Názory potenciálnych nominantov z radov sudcov a sudkýň na uvoľnené miesta na Najvyššom súde na otázku interrupcií sú jedným z rozhodujúcich faktorov pre ich podporu zo strany republikánov alebo demokratov.

Zdá sa, že nakoniec sa to republikánom podarí. Na verejnosť prenikli informácie, že prelomové rozhodnutie o zrušení iného prelomového rozhodnutia je už napísané. Bude zaujímavé sledovať, akými právnymi kľučkami dospejú sudcovia k názoru, že ženy právo na súkromie nemajú. A to v dobe, keď je postavenie žien podstatne odlišné a ich rovnoprávnosť si už nedovolí nikto príčetný spochybniť. Podľa všetkého sa Najvyšší súd, v ktorom dominujú konzervatívni sudcovia, bude snažiť vrátiť rozhodovanie o právnom statuse interrupcií na úroveň volených orgánov, najmä federálnych vlád. V takom prípade sa takmer v polovici štátov USA stanú interrupcie buď nelegálnymi, alebo veľmi ťažko dostupnými. A doplatia na to – ako inak vždy – tie najchudobnejšie ženy, prevažne afroamerického a hispánskeho pôvodu, ktoré nemajú prostriedky na interrupčnú turistiku a často ani na antikoncepciu. Obdobie anjeličkárok a ohrozeného zdravia sa vráti na úroveň spred pol storočia.

Určitú nádej ženám dáva vyjadrenie demokratického prezidenta Joea Bidena o záruke prístupu k legálnym interrupciám. To sa však s ďalšou republikánskou vládou môže ľahko zmeniť a nekonečný kolotoč právnych zmien, ktorému rozhodnutie Roe vs. Wade účinne bránilo, bude dominovať americkým volebným kampaniam na dlhé roky. A ochrana života sa namiesto otázky regulácií zbraní sústredí na reguláciu potratov. Pretože niektoré kruhy zaujíma ochrana života iba dovtedy, kým tento neuzrie svetlo sveta.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #USA #interrupcie #Najvyšší súd USA #Roe vs. Wade