Predčasné voľby čím skôr

Týždenný prehľad Slovenskej sporiteľne z 9. januára bol vo svojom odhade budúceho rastu HDP, inflácie a miery nezamestnanosti pomerne priaznivý.

13.01.2023 12:00
debata (15)

No predsa len uviedol, že do nového roka čaká Slovensko (či EÚ) niekoľko výziev. Za kľúčovú pokladá zabezpečiť dostatok energií pre budúce zimy. Medzi ďalšie – poukazujúc na obmedzenú absorpčnú schopnosť čerpať európske fondy – bude patriť ich čerpanie, ale i realizácia „komplikovanejších“ reforiem plánu obnovy, na ktoré sú viazané ďalšie zdroje. Upozornil na dôležitosť dlhodobejšieho nastavenia energetickej pomoci pre firmy po 1. štvrťroku a pre domácnosti na budúci rok znovu.

Môžeme dodať, že koniec politického cyklu zvyčajne nafukuje deficit a zvyšuje dlh. Pri raste úroku, za ktorý si štát na trhu požičiava, to bude znamenať nárast dlhovej služby.

Výpočet toho, s čím bude politická moc v tomto roku konfrontovaná, nie je konečný. Nekompetentná politická moc bez dostatočnej podpory v NR SR nebude schopná adekvátne na tieto výzvy reagovať. Výsledkom budú „značné hospodárske škody“ a ich sociálne dôsledky. Volič by mal preto v predčasných voľbách postaviť na čelo štátu takú politickú moc, ktorá nestratí za necelé tri roky nielen ústavnú väčšinu – ale ani moc. A ktorá bude schopná výzvy, ktoré ju čakajú, riešiť.

Dôvody na predčasné voľby sú i dôvodmi na ich čo najskorší termín. Okrem už uvádzaných je to i toľkokrát opakované riziko rozpočtového provizória. Pripraviť zákon roka si vyžaduje čas, ktorý neskorší termín volieb neposkytuje.

Aké bude externé prostredie?

Je otázne, či možno tragickú vojnu na Ukrajine, ktorá vyvolala energetickú krízu, masovú migračnú vlnu, tlak na radikálne zvyšovanie vojenských výdavkov, atď. začleniť do „externého prostredia“. Tým skôr, keď je geograficky tak blízko.

Do externého prostredia nemôžeme zaradiť EÚ. Jej politika je našou politikou a podieľa sa na našich výsledkoch. Ktoré rozhodnutia sa nás budú bezprostredne týkať? Všetky sa nedajú ani predvídať a nie všetky bezprostredne budú súvisieť s ťažkými úlohami, ktoré stoja pred vládnou mocou.

Vojna na Ukrajine bude naďalej tlačiť nahor výdavky na obranu. v Česku 2¤% HDP na obranu dokonca uzákonili. EÚ sa ešte v decembri 2022 dohodla na 9. sankčnom balíčku. Ukrajina presadzuje 10. balíček, ktorý by zahrnul ruský jadrový priemysel a hlavne Rosatom (ruská štátna spoločnosť pre jadrovú energetiku) zaangažovaný v Maďarsku. V. Zelenskyj chce zaviesť sankcie i na európske farmaceutické firmy, ktoré vyrábajú respektíve predávajú lieky i v Rusku.

Pokiaľ by sa vojna konečne skončila, začne sa rekonštrukcia Ukrajiny. Budú s ňou spojené obrovské náklady hradené zväčša z EÚ, no i príležitosti pre európsky podnikateľský sektor.

Hrozí deindustrializácia EÚ?

Rastú tenzie medzi EÚ a USA o zelených dotáciách, ktoré zakotvil Inflation Reduction Act (zákon o znižovaní inflácie). Nielenže uzákonil zľavy pri nákupe elektrických automobilov, pokiaľ obsahujú komponenty amerického pôvodu, ale na podporu zelených riešení v americkom priemysle predpokladá poskytnúť daňové úľavy na úrovni 430 mld. USD. Ohrozil tak nielen export európskych elektrických automobilov do USA, ale je reálne riziko, že európski investori do USA utečú. Hrozí Európe deindustrializácia? Macron so Scholzom naliehajú na Bidena, aby aj pri kúpe automobilov z EÚ sa poskytovala kupujúcim rovnaká zľava a hľadajú spôsoby, ako stimulovať domácich výrobcov zostať v EÚ.

Deindustrializácia niektorým štátom EÚ hrozí aj pre vysoké ceny energií. Advokáti voľného trhu kritizujú tzv. Iberskú výnimku (zastropovanie ceny plynu používaného výhradne na výrobu elektrickej energie), ale práve preto sa Španielsku podarilo udržať infláciu na uzde. V novembri 2022 španielska inflácia 6,7% bola najnižšia v eurozóne a bola o 15 percentuálnych bodov nižšia ako v pobaltských štátoch. Španielsko ukázalo jednu cestu, ako regulovať cenu elektrickej energie. No nemôže byť trvalá. Druhou, trvalou, cestou, a v tej sú tiež Španielsko a Portugalsko priekopníkmi, je urýchlene zvyšovať výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Dlhodobejšie je dotovanie cien energií neudržateľné. Nevyhnutné budú radikálne nové prístupy, ktoré na začiatku vyžadujú investície. EÚ na ne prispieva levím podielom. Ale pokiaľ ich budeme využívať tak ako doteraz, dostaneme sa do neriešiteľnej situácie.

Cena plynu je dnes na úrovni pred inváziou Ruska na Ukrajinu, ale odhaduje sa, že ak sa obnoví ekonomická aktivita Číny, cena opäť vyskočí nahor. Francúzsky prezident sa pozastavil nad tým, že LNG, ktorý sa masívne teraz dováža z USA, je v Európe 4-krát drahší ako v USA. „Nemyslím, že je to priateľské,“ sťažuje sa. Tentoraz neprávom. Najväčším dovozcom je francúzska TotalEnergies, ktorá nakupuje za ceny dohodnuté v dlhodobých kontraktoch, ale plyn v EÚ predávala vlani v novembri za štvornásobné ceny. Inkasovala mimoriadny, trojnásobný, zisk…

EÚ zmiernila pravidlá o štátnej pomoci, aby umožnila poskytovanie pomoci podnikateľskému sektoru a domácnostiam. Suspendovala aj dodržanie maastrichtského pravidla o ďalší rok, 2023. To však nič nemení na tom, že dlhodobejšie je dotovanie cien energií neudržateľné. Nevyhnutné budú radikálne nové prístupy, ktoré na začiatku vyžadujú investície. EÚ na ne prispieva levím podielom. Ale pokiaľ ich budeme využívať tak ako doteraz, dostaneme sa do neriešiteľnej situácie.

© Autorské práva vyhradené

15 debata chyba
Viac na túto tému: #ekonomika #ceny energií #predčasné voľby 2023