Program pre malú krajinu

04.08.2010 09:23
Iveta Radičová
Premiérka Iveta Radičová Autor:

Navrhovaný vládny program spomína nutnosť zaviesť do legislatívneho procesu dosahové analýzy. Slovensko, na rozdiel od mnohých iných krajín, záväzný rámec doteraz nemá, vláda môže poslať do parlamentu návrhy zákonov, ktoré zdôvodňuje niekoľkými vetami.

Aká škoda, že samotné vyhlásenie obsahuje celý rad záväzkov, ktoré sa o odbornú diskusiu neopierajú a majú mať ďalekosiahly vplyv. Zvlášť zmeny týkajúce sa sociálnej politiky.

Ako text je to nevyvážené čítanie. Miestami spleť floskúl, inde sa jednou vetou spomenú radikálne zmeny. Snahy o racionalizačný kontext občas pôsobia bizarne. Koncesionárske poplatky sa napríklad označujú za „protisociálnu daň“ – ako keby iné verejné poplatky boli odstupňované.

Väčšina konkrétnych krokov sa opiera o dve zaklínadlá, transparentnosť a zjednodušovanie. Mnohé záväzky sú v zásade rozumné: zlepšenie informovanosti o verejných financiách, prepájanie registrov či sprehľadnenie verejného obstarávania. Podobne zrušenie úradných kolkov a iné zjednodušujúce kroky.Verejná politika sa však nemôže spoliehať iba na nekonečné zjednodušovanie a stransparentňo­vanie. Príkladom je kapitola o školstve. Myslieť si, že vzdelávanie sa zlepší zavádzaním výkonnostných tabuliek škôl, je ilúzia.

A iróniou je, že táto vláda ide vlastne reformovať to, čo mnohí jej členovia zavádzali. Neuvážené kompetencie samospráv vo finančnej oblasti či zavádzanie výkazov. Text neurčito spomína možnosť realizácie „odvodového bonusu“. Ušetríme tým, že zrušíme adresnú sociálnu politiku. Jedno volebné obdobie dozadu to bolo naopak – „ušetríme tým, že zavedieme adresnú sociálnu politiku“. Podobne sa ide teraz zmierňovať poistný princíp, ktorý v sociálnej politike zavádzala druhá Dzurindova vláda.

Niektoré body treba privítať. Obnovenie ministerstva životného prostredia, či obmedzenie možnosti čachrovať s reštituovanými pozemkami. Kapitola o pôdohospodárstve je vôbec pomerne vecná a dobre spracovaná. Rozumný je aj zákaz súbehu mandátov v národnom a v európskom parlamente. Iné kroky zase veľa neriešia, ale nemožno proti nim ani principiálne namietať (okrem toho, že ich príprava je zrejme stratou času). Týka sa to zavádzania pravidiel týkajúcich sa kontroly verejného dlhu či rušenia koncesionárskych poplatkov.

Program obsahuje aj hrozby. Jedna sa týka zjednodušovania v stavebných konaniach. Tu si treba dať pozor, aby sa nestalo niečo podobné ako v susednej Českej republike, kde nešikovný zákon z roku 2005 umožnil legálne obchádzať kompetentné orgány, stačí pečiatka tzv. stavebného inšpektora.

Najhoršie vo vládnom programe však pôsobí snaha „zabetónovať“ druhý pilier dôchodkového sporenia. Reforma z roku 2004 bola nedomyslená a postavená na mizerných argumentoch. Napriek tomu sa vláda rozhodla v tomto omyle pokračovať.

Len minimum priestoru sa venuje kultúre. Programové vyhlásenie je vôbec poplatné duchu lacného reformátorstva v štýle „medzinárodné inštitúcie nám odporúčajú“. Svetová banka sa spomína aj priamo – vláda sa odvoláva na jej hodnotenie konkurencieschop­nosti ako na absolútne kritérium. Bohužiaľ, v tomto dokument odráža dobu a priestor. Je to program pre krajinu, kde je dôležité „priťahovať zahraničné investície“ a kde aj malé dedinky inštalujú tabule s veľkým Welcome. Je to program pre malú krajinu. Nie rozlohou, ale duchom.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku