Búrky začínajú ukazovať svoju silu

V posledných dňoch boli obyvatelia Slovenska konfrontovaní s mimoriadne prudkými a ničivými prejavmi búrkovej činnosti. Silné prívalové zrážky v nedeľu 15. augusta 2010, ktorých hodinová intenzita dosiahla aj viac ako 50 mm (litrov na m2), viedli k vzniku náhlych lokálnych povodní.

20.08.2010 09:09
debata (1)

Najviac postihnutou bola oblasť hornej Nitry a konkrétne Handlovej, kde si na podobnú udalosť nespomínajú veru ani najstarší obyvatelia.

O deň neskôr, 16. augusta, sa, žiaľbohu, situácia opakovala, pričom k výdatným zrážkam sa najmä na východnom Slovensku pripojil aj silný nárazový vietor. Akoby to nebolo málo, pridružilo sa k tomu ešte aj tornádo, spozorované v oblasti Sebechlieb na juhu stredného Slovenska. Každému rozumnému človeku asi hneď príde na um otázka, prečo sú v tomto roku búrky a prívalové zrážky také pustošivé. Príčin je určite viac a nemožno jednu posudzovať nezávisle od tých ostatných.

Približne v posledných dvoch desaťročiach sú búrky u nás nápadne často spájané s výskytom nebezpečných poveternostných javov (silný nárazový vietor, intenzívny dážď, krupobitie, veľké množstvo elektrických výbojov). Pomerne značná časť búrok, najmä v lete, má v sebe potenciál prírodnej katastrofy.

Subjektívny pocit alebo výsledok erudovaného odborného názoru? Určite oboje! Klimatológovia môžu potvrdiť, že posledné dve desaťročia sú na Slovensku z pohľadu počasia a klímy skutočne netypické. Príčiny treba hľadať vo vyššej teplote vzduchu, ktorá pri určitých typoch poveternostných situácií vytvára predpoklady na rast obsahu vodných pár v atmosfére a v tejto súvislosti potom procesy prebiehajúce v búrkových oblakoch disponujú väčším energetickým potenciálom. Výsledkom sú intenzívnejšie a výdatnejšie zrážky, a nielen to. Silnejšie búrky bývajú sprevádzané aj oveľa ničivejšími fenoménmi, ako napríklad tornádami. Na konečnom výsledku negatívnych účinkov búrky sa podieľa aj väčšia zraniteľnosť, resp. citlivosť zasiahnutého prostredia na výskyt prívalových zrážok. Tento kombinovaný efekt môže ničivé dôsledky letných búrok ešte znásobiť.

Trvanie intenzívnych zrážok v konkrétnom mieste určuje najmä rýchlosť a smer pohybu búrok. Preto je logické, že najviac zrážok spadne v prípade pomaly sa pohybujúcich búrkových jadier. V extrémnych prípadoch môže nastať situácia, keď danú lokalitu zasiahne celá séria za sebou postupujúcich búrok. Čím je časový úsek kratší, tým sú následky prívalových zrážok závažnejšie a rastie tak pravdepodobnosť vzniku prívalových povodní.

K podobnej situácii došlo aj počas posledného víkendu, keď oblasť Handlovej zasiahla séria niekoľkých, prevažne od juhu postupujúcich búrok. Z pohľadu denného množstva spadnutých zrážok nemožno túto situáciu hodnotiť ako výnimočnú, je však rozdiel, ak toto množstvo spadne za 24 hodín alebo za hodinu. Situáciu navyše skomplikovala aj skutočnosť, že prírodné prostredie bolo už po predchádzajúcich dažďoch presýtené vlahou. Výsledok: nevídane pustošivá lokálna povodeň, nad ktorou krútia hlavou aj samotní hydrológovia.

Skutočne je to obraz toho, čo nás čaká v budúcnosti? Určite áno. A treba sa na to pripraviť. Búrky, aj v dôsledku stále rastúcej teploty vzduchu a meniacich sa klimatických podmienok, začínajú postupne ukazovať svoj reálny ničivý potenciál. Neprichádzajú síce častejšie ako v minulosti, no takmer vždy, keď sa objavia, stojí to naozaj za to!

1 debata chyba