25. výročie belfastskej Veľkopiatkovej dohody

Tento týždeň si pripomíname 25. výročie podpisu belfastskej Veľkopiatkovej dohody, ktorá je historickým spoločným úspechoch našich dvoch krajín, a obzvlášť pre obyvateľov Severného Írska.

11.04.2023 21:00
debata (2)

Spoločný komentár veľvyslancov Írska a Spojeného kráľovstva na Slovensku, Dermota McGaurana a Nigela Bakera

Dohoda podpísaná 10. apríla 1998 v Belfaste bola výnimočným úspechom – dohodou historických rozmerov, ktorú umožnila spoločná vízia mieru, náročné a ťažké kompromisy a podpora zahraničných partnerov. Dohoda tak priniesla mier po vyše 30 rokoch nepokojov, ktoré rozdelili komunity a vyžiadali si viac ako 3 500 životov.

Rešpekt a rovnosť

Ťažko vybojované zisky z mierového procesu za 25 rokov pretransformovali politický a ekonomický život Severného Írska. Belfastská Veľkopiatková dohoda dopomohla vytvoriť novú realitu založenú na rešpekte, rovnosti, základnom význame ľudských práv a záväzku k spoločným ziskom z mieru. Slúžila na prelomenie hraníc a zblížila ľudí tým, že vytvorila nové inštitúcie na podporu spolupráce v rámci Severného Írska, naprieč celým írskym ostrovom, ale aj medzi Írskom a Spojeným kráľovstvom. Demokraticky zvolené medzikomunitné Zhromaždenie Severného Írska a výkonná moc znamenali, že decentralizované rozhodnutia v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a zamestnanosti – a to sú len niektoré z nich – sa mohli prijímať na miestnej úrovni v prospech všetkých ľudí v Severnom Írsku. Je nám ľúto, že Zhromaždenie Severného Írska a exekutíva v súčasnosti nefungujú; obe naše vlády sa však plne angažujú pri podpore ich obnovenia.

Belfastská Veľkopiatková dohoda dopomohla vytvoriť novú realitu založenú na rešpekte, rovnosti, základnom význame ľudských práv a záväzku k spoločným ziskom z mieru.

Mier bol možný vďaka širokej palete faktorov: odvážnemu vedeniu mnohých predstaviteľov severoírskych tradícií, ktorí boli ochotní čeliť vlastným výzvam aj výzvam ich komunít; blízkemu partnerstvu našich vlád; podpore medzinárodných partnerov zo Spojených štátov, z Kanady, Južnej Afriky, Fínska, Európskej únie a ďalších; a vďaka túžbe ľudí Severného Írska po skončení násilia a vybudovaní lepšej budúcnosti.

Mier bol takisto možný vďaka dohode na princípoch, ktoré odvtedy slúžili ako inšpirácia pre mierové procesy po celom svete.

Právo na identitu

Dohoda rešpektuje komplexnosť identity, právo ľudí v Severnom Írsku identifikovať sa ako Briti, Íri alebo oboje a právo mať obe občianstva. Dohoda zároveň rešpektuje legitímnosť ľudí mať rozdielne ambície ohľadom budúcnosti Severného Írska a ich napĺňanie sa musí uskutočniť výlučne demokratickou a mierovou cestou. Princíp súhlasu ustanovený v belfastskej Veľkopiatkovej dohode znamená, že Severné Írsko zostáva súčasťou Spojeného kráľovstva a neprestane ňou byť bez súhlasu väčšiny obyvateľov Severného Írska.

Rovnosť úcty medzi tradíciami Severného Írska je ďalším princípom v srdci dohody, ktorá zdôraznila dôležitosť spravodlivého a rovného zaobchádzania so všetkými. Tieto základné hodnoty vytvorili novú, precízne vyváženú rovnováhu, ktorá je aj dnes základom mierového procesu a zmierenia. Ako spolusignatári dohody majú naše vlády osobitné povinnosti chrániť túto rovnováhu a dodržiavať dohodu.

Zmierenie

Hoci sme dosiahli výrazný pokrok, je, samozrejme, potrebné urobiť ešte viac, aby sme zabezpečili, že všetci obyvatelia Severného Írska budú plne využívať všetko to, čo im belfastská Veľkopiatková dohoda umožnila. Dohoda uznáva potrebu „riešiť utrpenie obetí násilia ako nevyhnutný prvok zmierenia“. Zatiaľ čo sa naše vlády môžu líšiť v názoroch, ako k tejto dôležitej záležitosti pristúpiť, potvrdzujeme absolútny význam zmierenia. Práca na mieri a zmierení je trvalým a spoločným záväzkom, rovnako ako úplné a účinné vykonávanie všetkých častí dohody.

Slovensko pomohlo zohrať svoju úlohu v osobe Maroša Šefčoviča, ktorý hral kľúčovú rolu v rokovaniach medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou, ktoré viedli k nedávnemu podpisu Windsorského rámca. Toto bol dôležitý krok. Naším spoločným úsilím je teraz zabezpečiť obnovu vlády v Severnom Írsku s decentralizo­vanými právomocami, aby mohla pracovať v prospech všetkých.

Tento týždeň si však treba pripomenúť, čo všetko bolo potrebné na dosiahnutie mieru v Severnom Írsku. Ponúka nám to príležitosť hľadieť do budúcnosti so záväzkom, že budeme stavať na tomto pozoruhodnom pokroku dosiahnutom za posledných 25 rokov. Vytvoril totiž bezpečnejšiu, inkluzívnejšiu a prosperujúcejšiu spoločnosť pre všetkých nielen v Severnom Írsku, ale aj naprieč írskym ostrovom a pre celé Spojené kráľovstvo. Toto výročie je zároveň priestor na zamyslenie nad tým, že vybudovať spoločnú budúcnosť založenú na rešpekte, porozumení a zmierení je možné aj z tých najťažších a najbolestivejších častí minulosti.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Írsko #Veľká Británia #Severné Írsko