15. výročie rusko-gruzínskej vojny z augusta 2008

Po ruskej vojenskej agresii v roku 2008 bolo jasné, že Gruzínsko nie je ojedinelý prípad. Nasledujúce kroky Ruska, ktoré v rokoch 2014 a 2022 viedli k bezohľadnej agresii voči jeho ďalšiemu susedovi, Ukrajine, túto obavu potvrdili. Agresia Ruska v plnom rozsahu voči svojim susedom a zverstvá, ktoré denne pácha v okupovaných regiónoch, predstavujú obrovskú ranu medzinárodnému poriadku, ktorý je založený na pravidlách.

07.08.2023 12:00
debata (22)

Od ruskej vojenskej agresie v Gruzínsku, ktorá sa odohrala v plnom rozsahu v auguste 2008, uplynulo 15 rokov. V dôsledku rusko-gruzínskej vojny zostalo až 20 percent krajiny – dve gruzínske autonómne oblasti Abcházsko a Južné Osetsko – pod okupáciou Ruskej federácie, ktorá porušuje základné normy a zásady medzinárodného práva. Bezpečnostná, ľudskoprávna a humanitárna situácia v okupovaných regiónoch Gruzínska sa zhoršuje. Monitorovacia misia Európskej únie (EUMM) – jediná medzinárodná monitorovacia misia na mieste – stále nemôže plnohodnotne vykonávať svoj mandát na monitorovanie situácie v okupovaných regiónoch. Chcel by som poznamenať, že si vysoko ceníme značný prínos Slovenska, ktoré do Monitorovacej misie EÚ v Gruzínsku vyslalo 11 zástupcov.

Napriek tomu Gruzínsko naďalej neochvejne podporuje mier a bezpečnosť. Gruzínska vláda využíva všetky dostupné diplomatické nástroje a naďalej plne dodržiava dohodu o prímerí z 12. augusta 2008, ktorú sprostredkovala EÚ. Gruzínsko nešetrí svojím úsilím o uľahčenie podstatných rokovaní v rámci ženevských medzinárodných diskusií, ktoré sú jedinečným a inkluzívnym formátom. Od roku 2008 Gruzínsko každoročne predkladá Valnému zhromaždeniu OSN humanitárne uznesenie – Postavenie vnútorne vysídlených osôb a utečencov z Abcházska (Gruzínska) a regiónu Južného Osetska (Gruzínska). Gruzínska vláda tiež iniciovala každoročné uznesenie Spolupráca s Gruzínskom v Rade OSN pre ľudské práva zamerané na porušovanie ľudských práv v okupovaných gruzínskych regiónoch. Chcel by som vyjadriť našu vďaku, že Slovensko obe uznesenia dôrazne podporuje a spolupodieľa sa na ich príprave.

V rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva sa jasne uvádza, že Ruská federácia je zodpovedná za vraždy, znásilnenia, mučenie, rabovanie a iné praktiky neľudského a ponižujúceho zaobchádzania a svojvoľného zadržiavania gruzínskych civilistov.

Gruzínsko víta právoplatné rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu z roku 2022, ktorý vydal zatýkacie rozkazy pre vojnové zločiny spáchané počas ruskej vojenskej agresie v roku 2008. Okrem rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva z 21. januára 2021 deštruktívnu úlohu Ruska pri porušovaní viacerých ustanovení Európskeho dohovoru o ľudských právach zdôraznilo aj ďalšie rozhodnutie štrasburského súdu zo 7. marca 2023, ktoré potvrdilo účinnú kontrolu Ruskej federácie nad Abcházskom v Gruzínsku ešte pred vojnou Ruska proti Gruzínsku v auguste 2008. V rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva z 28. apríla 2023 sa jasne uvádza, že Ruská federácia je zodpovedná za vraždy, znásilnenia, mučenie, rabovanie a iné praktiky neľudského a ponižujúceho zaobchádzania a svojvoľného zadržiavania gruzínskych civilistov.

Hlavnými prioritami zahraničnej politiky Gruzínska sú európska a euroatlantická integrácia. Napriek následkom vojny z augusta 2008 sa Gruzínsku darí úspešne uskutočňovať demokratický prechod a hospodársky rozvoj a ďalej napredovať na nezvratnej ceste k európskej a euroatlantickej integrácii. V roku 2022 Gruzínsko oficiálne požiadalo o členstvo v EÚ, čo viedlo k historickému rozhodnutiu EÚ udeliť Gruzínsku európsku perspektívu v júni toho istého roku. Krajina dosiahla výrazný pokrok vo vzťahu k plneniu 12 odporúčaní EÚ, ktoré boli krajine vydané minulý rok ako podmienka získania štatútu kandidátskej krajiny EÚ. Dúfame, že štatút kandidátskej krajiny EÚ bude Gruzínsku udelený koncom tohto roka.

Gruzínsko je jednou z najvyspelejších krajín ašpirujúcich na členstvo v NATO a je dobre známe, že všetky praktické nástroje, ktoré máme, pomáhajú urýchliť plnohodnotné členstvo v aliancii. Gruzínsko si dôsledne plní domáce úlohy na ceste k euroatlantickej integrácii.

Vysoko si vážime neochvejnú podporu Slovenska smerom k suverenite a územnej celistvosti Gruzínska v rámci jeho medzinárodne uznaných hraníc, ako aj k európskej a euroatlantickej integrácii Gruzínska.

© Autorské práva vyhradené

22 debata chyba
Viac na túto tému: #EÚ #NATO #Gruzínsko #vojna na Ukrajine #vojna Rusko-Gruzínsko #Putinova vojna