Prehodnotenie pracovnej migrácie – aktuálne potreby EÚ

V Estónsku chýbajú zvárači. V Holandsku nie je dostatok inžinierov. Portugalsko pociťuje nedostatok stavebných robotníkov. Zamestnávatelia v celej EÚ čelia veľkému a pretrvávajúcemu nedostatku zručností a pracovnej sily.

18.11.2023 10:00
debata (26)

A bude to ešte horšie. Ak budeme postupovať správne, zelená transformácia Európy vytvorí do roku 2030 1 až 2,5 milióna nových pracovných miest. Digitálna transformácia povedie k vyššiemu dopytu v EÚ po špecialistoch v oblasti IT, ako aj po ľuďoch so základnými digitálnymi zručnosťami. To je po všetkých stránkach dobrá správa – a aj symbol úspechu našej priemyselnej stratégie. Toto úsilie však bude brzdené, ak nebudeme schopní nájsť pracovné sily do podnikov, ktoré sú hnacou silou tejto hospodárskej obnovy.

Úsilie o odstránenie týchto ohromných medzier na trhu práce sa musí začať na domácej úrovni, prostredníctvom podpory, aktivácie a rekvalifikácie domácej pracovnej sily. Ide o oblasť, v rámci ktorej EÚ vyvíja maximálne úsilie – a na ktorú poskytuje maximálne finančné prostriedky – s cieľom podporiť v prvom rade využívanie talentov v EÚ. Všetky ukazovatele však svedčia o tom, že to na uspokojenie dopytu nestačí.

Momentálne máme v EÚ historicky najvyššiu mieru zamestnanosti. Za posledné desaťročie sa však miera voľných pracovných miest zdvojnásobila a v roku 2022 dosiahla v EÚ úroveň priemerne 2,9 %. V Rakúsku je táto miera ešte vyššia – v minulom roku zostalo voľných takmer 5 % pracovných miest. To znamená, že na to, aby Európa zostala konkurencieschopná, budeme musieť nájsť pracovníkov na obsadenie týchto voľných pracovných miest niekde inde.

Za posledné desaťročie sa miera voľných pracovných miest zdvojnásobila a v roku 2022 dosiahla v EÚ úroveň priemerne 2,9 %. Musíme preto urobiť viac, aby sa Európa stala atraktívnou destináciou pre talenty z celého sveta.

A tu do hry vstupuje migrácia za prácou. Musíme urobiť viac, aby sa Európa stala atraktívnou destináciou pre talenty z celého sveta. Existuje dôvod, prečo Nový Zéland, Austrália, USA a Kanada predstihujú krajiny EÚ ako destinácie, ktoré uprednostňujú uchádzači o prácu z celého sveta, a to nielen preto, že vo všetkých týchto krajinách sa hovorí po anglicky. Pravidlá EÚ v oblasti legálnej migrácie sú príliš zložité, nekoordinované a zameriavajú sa len na vysokokvalifi­kovaných migrantov.

Pravdou je, že Európa momentálne potrebuje vodičov kamiónov viac než raketových vedcov. S cieľom pritiahnuť talenty do EÚ Komisia v súčasnosti zriaďuje systém s názvom „okruh talentov EÚ“. Tento nástroj umožní zladiť pracovný dopyt a ponuku a priamo prepojiť zamestnávateľov v EÚ s uchádzačmi o zamestnanie z celého sveta, ktorí disponujú všetkými úrovňami zručností. Či pôjde o murárov a vodičov autobusov, alebo o lekárov a zdravotné sestry, všade tam, kde existujú výpadky pracovných síl, ktoré treba vyplniť a dopyt po ktorých nevieme uspokojiť vnútorne v rámci EÚ, priveďme k nám talenty, ktoré potrebujeme.

Spomínaný systém sa obmedzí len na nedostatkové profesie, čo znamená, že budeme hľadať pracovné sily len na obsadenie takých pozícií, na ktoré podniky EÚ nedokážu nájsť zamestnancov u seba doma. Národné vlády rozhodnú, či sa na tomto systéme zúčastnia alebo nie, ale hospodárske dôvody na to sú presvedčivé.

Takýto systém riadenej a legálnej migrácie pracovnej sily zároveň odrádza od neregulárnej migrácie a bude pre EÚ dôležitým nástrojom zahraničnej politiky. Takisto má potenciál podporiť naše aktivity zamerané na spoluprácu s krajinami pôvodu a tranzitu s cieľom znížiť počet neregulárnych príchodov a zintenzívniť spoluprácu v oblasti readmisie.

Pri realistickom pohľade je zrejmé, že bez určitého druhu cielenej migrácie pracovnej sily do EÚ nebudeme schopní splniť ambiciózne ciele zelenej a digitálnej transformácie. Takisto nedokážeme dosiahnuť ani niečo také jednoduché, ako je napríklad dostatočná personálna vybavenosť našich zariadení opatrovateľskej starostlivosti.

V tejto oblasti môže EÚ veľmi veľa získať, ale takisto môže aj všetko stratiť.

© Autorské práva vyhradené

26 debata chyba
Viac na túto tému: #EÚ #trh práce #pracovná sila #pracujúci cudzinci