Hodina dvanásta: boj s dezinformáciami nemožno odkladať na zajtra

Žijeme v bezprecedentnom svete, keď informácie nevídaným spôsobom naberajú na sile. V pozitívnom i negatívnom vnímaní. Sociálne siete sa stali našimi základnými každodennými potrebami. Ťažko si vieme predstaviť bežný deň bez ich pravidelného používania. Algoritmy umelej inteligencie nás na základe záujmov, zmýšľania a pocitov zaplavujú informáciami, ktoré sú často škodlivé a nebezpečné. Preto je namieste otázka, ako, dokedy a či vôbec si vieme zachovať kritické myslenie, odlišovať pravdu od nepravdy a riadiť sa racionalitou.

28.09.2023 12:00
debata (73)

Na základe zlých informácií ľudia robia zlé rozhodnutia. Šírenie nepravdivých informácií môže byť príčinou rôznych problémov, od zhoršovania zdravia (fyzického i duševného) jednotlivcov, cez napätia v spoločnosti, rodinách a medziľudských vzťahoch, až po oslabovanie kvality demokracie. Nepravdy šírené v digitálnom prostredí nadobudli v súčasnosti nevšednú silu a účinnosť. Novú kapitolu v tomto smere otvorili pandémia covid-19 a vojna na Ukrajine, ktorá priniesla so sebou rôzne formy kríz s priamym dosahom na naše životy. Miera odolnosti jednotlivých krajín a ich občanov voči dezinformáciám závisí od viacerých faktorov – historických kontextov, ekonomickej vyspelosti, vzdelanostnej úrovne, kvality médií, ale aj dôvery občanov k verejným inštitúciám. S istotou však môžeme povedať, že nikto z nás nie je imúnny v pavučine informácií. Zodpovedný prístup štátu je preto zásadný pre zachovanie vlastnej integrity, stability, suverenity, ako aj bezpečnosti vlastných občanov.

Taliansko bolo odjakživa na dôležitej križovatke civilizácie, geopolitických, ekonomických a mocenských záujmov. Niet divu, že v období stále menej kontrolovateľných informačných tokov a prepojení sa stáva terčom nekalých záujmov.

Pandémia s mimoriadne tragickým priebehom na Apeninskom polostrove, ako aj vojna na Ukrajine spôsobili bezprecedentný dopyt po množstve informácií zo sociálnych sietí a on-line médií. Z posledného výskumu renomovaného talianskeho výskumného centra CENSIS vyplynulo, že takmer pätina Talianov získava dnes informácie výlučne on-line, a radí sa tak k najzraniteľnejšej kategórii vystavenej riziku dezinformácií. Uvedený prieskum zároveň ukázal výraznú vôľu Talianov, až 89,5 %, na posilnenie nástrojov boja proti dezinformáciám a falošným správam.

V posledných rokoch sa téma boja proti dezinformáciám v Taliansku dostala veľmi silno do popredia a stala sa jednou z kľúčových priorít verejného i politického diškurzu. Vládne garnitúry systematicky vytvárajú potrebné štruktúry na boj so škodlivými vplyvmi a kontinuálne ich posilňujú, uvedomujúc si, že boj proti dezinformáciám nie je možné „odkladať na zajtra“ a ani dať na „druhú koľaj“. Je pozoruhodné sledovať, ako v Taliansku rastie význam a reputácia Národnej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť, ako vláda výrazne navyšuje jej rozpočet (prostredníctvom verejných financií i fondov EÚ), ako ju personálne posilňuje a ako kladie dôraz na zintenzívnenie medzinárodnej spolupráce. S istotou môžeme povedať, že informačnú vojnu nemôžu krajiny vyhrať individuálnym úsilím. Preto pri nastavovaní národných priorít Taliansko vo veľkej miere stavia na existujúcich multilaterálnych rámcoch a iniciatívach, najmä EÚ a NATO, a zároveň sa pridáva k silným hlasom volajúcim po väčšej koordinácii a akcieschopnosti. A tak niet divu, že agenda sa má objaviť medzi hlavnými prioritami budúcoročného predsedníctva Talianska v zoskupení G7.

Doterajšie talianske skúsenosti ukazujú, že na obmedzenie šírenia dezinformácií je nevyhnutné zaviesť prísnejšie pravidlá pre platformy a sociálne médiá rešpektujúc pritom slobodu prejavu, ako aj programy digitálneho vzdelávania a podporu kvalitnej komunikácie vedenej profesionálmi.

Vskutku, táto problematika sa na Apeninskom polostrove považuje za celospoločenskú výzvu. Preto nie je prekvapujúce, že kľúčovým aktérom v boji proti dezinformáciám je taliansky parlament a jeho Výbor pre bezpečnosť republiky. Zaradenie agendy práve pod tento výbor nie je náhodné. Áno, ide naozaj o otázku bezpečnosti štátu. Nezanedbateľnou v boji proti nekalým praktikám je aj spolupráca so štátnymi strategickými podnikmi, najmä energetickými, ktoré vždy boli terčom dezinformačných útokov.

Doterajšie talianske skúsenosti ukazujú, že na obmedzenie šírenia dezinformácií je nevyhnutné zaviesť prísnejšie pravidlá pre platformy a sociálne médiá rešpektujúc pritom slobodu prejavu, ako aj programy digitálneho vzdelávania a podporu kvalitnej komunikácie vedenej profesionálmi. Zároveň treba dbať aj na obozretné narábanie s umelou inteligenciou, ktorá môže byť z pohľadu vytvárania, šírenia a identifikácie dezinformácií silou dobra aj zla. Aj preto sa Taliansko snaží o vypestovanie prirodzenej odolnosti obyvateľstva. Pre Slovensko môže byť inšpiratívny taliansky program „Zjednotení proti dezinformáciám“, ktorý zahŕňa vzdelávacie i vedecké projekty, ako aj programy mienkotvorných médií na zvyšovanie kritického myslenia a povedomia.

To, ako si Slovensko a iné krajiny poradia s dezinformačnou vojnou, do výraznej miery ovplyvní ich budúcnosť a schopnosť nasledujúcich generácií kriticky myslieť a vedieť odlíšiť pravdu od nepravdy. Áno, je hodina dvanásta. Konať treba teraz.

© Autorské práva vyhradené

73 debata chyba
Viac na túto tému: #sloboda prejavu #hybridné hrozby