Ako sa Švédsko stane novou jadrovou veľmocou

Nie, Švédsko nezačalo budovať nové sily na odstrašenie potenciálneho agresora (niežeby ich v susedstve nebolo...), ostáva pri mierovom využívaní jadra. No s úplne novým politickým dôrazom na masívny rozvoj jadrovej energetiky!

14.12.2023 12:00
debata

Svoju Zeitenwende, epochálnu zmenu, zažilo Švédsko neraz, ale rovno opakovane… Ruská vojenská agresia voči Ukrajine nespôsobila len rýchle rozhodnutie Švédska vymeniť „odveký“ bezpečnostný koncept neúčasti vo vojenských zoskupeniach za členstvo v NATO, ale aj vážny energetický šok. Ceny elektrickej energie vyleteli nahor: domácnosti, ktoré využívajú elektrické vykurovanie, a podnikatelia nestíhali ani čítať účty za elektrinu.

Švédsko si rýchlo uvedomilo energetickú zraniteľnosť a začalo pracovať na posilnení odolnosti, a teda bezpečnosti. Sústredilo sa na výrobu elektriny, keďže plyn a iné fosílne palivá využíva iba minimálne. A tiež na posilnenie prenosovej sústavy, ktorá má niekoľko severo-južných úzkych hrdiel, a celkovú stabilizáciu energetického systému.

Prečo práve jadro? Tunajším špecifikom je vysoký dopyt po elektrine ako výsledok širokej elektrifikácie. Domácnosti, doprava a priemysel využívajú relatívne lacnú elektrinu a daňové klimatické zvýhodnenie. Švédsko si zároveň ako svetový líder klimatickej agendy, zelených technológií a dekarbonizácie priemyslu stanovilo do roku 2045 vyrábať všetku elektrinu z nefosílnych zdrojov – teda už nie len z obnoviteľných zdrojov! A napokon, ak sa v súčasnosti väčšina elektriny v krajine produkuje na severe a spotrebúva na priemyselnom juhu, o niekoľko desaťročí sa spotreba vyrovná vďaka veľkým investičným, energeticky náročným plánom na „ďalekom severe“.

Švédsky parlament nedávno schválil návrh zákona o jadrovej energii, ktorým krajina potvrdila, že jadro bude v domácom energetickom mixe zohrávať ústrednú úlohu.

K splneniu nulových emisií Švédsko už dnes nemá ďaleko. V súčasnosti približne 40 % elektriny pochádza z vodných, 30 % z jadrových a 20 % z veterných elektrární a zvyšok z biomasy, separovaného odpadu a iných, aj fosílnych palív. Vláda si stanovila za cieľ zdvojnásobiť do roku 2040 výrobu elektriny na 300 TWh. Cesta vedie predovšetkým cez jadrovú energiu. A s tým súvisí druhá švédska epochálna zmena: pôvodné rozhodnutie občanov v (nezáväznom) referende z roku 1980 o postupnom útlme jadrových elektrární, prevtelené do politického rozhodnutia (1990) o nebudovaní nových, sa zmenilo v prospech zásadného posilnenia využívania jadra.

Nová ambiciózna jadrová politika má na čom stavať – vzápätí po 2. svetovej vojne začalo Švédsko pracovať na vývoji jadrovej zbrane (!) na obranu pred – nemusíte hádať – Sovietskym zväzom. Hoci dosiahlo technickú spôsobilosť jadrovú bombu vyrobiť, z medzinárodno­politických dôvodov v 60. rokoch vojenský program obmedzilo a po formálnom pristúpení k Zmluve o nešírení jadrových zbraní roku 1970 úplne zastavilo. Paralelne s vojenským jadrovým výskumom však pre povojnovú závislosť od domácej výroby elektriny už prebiehal aj civilný.

Jadrovo rozbehnuté a vyspelé Švédsko v 60. a 70. rokoch postavilo tucet reaktorov. Dnes v prevádzke ostáva polovica, sú umiestnené v jadrových elektrárňach Forsmark, Oskarshamn a Ringhals.

Pár zaujímavostí. Máte chuť na návštevu fungujúcej elektrárne? Spoločnosť Vattenfall chce, aby ste sa vo Forsmarku presvedčili o jej bezpečnosti (o návštevy je veľký záujem!). Na štokholmskej Kráľovskej technickej univerzite stále nájdete prvý švédsky (výskumný) reaktor odstavený roku 1970. Reaktor Marviken, odstavený o štyri roky neskôr, sa stal po konverzii jedinou jadrovou elektrárňou na svete spaľujúcou ropu. Švédska spoločnosť SKB vypracovala koncept najbezpečnejšieho hlbinného úložiska vyhoreného jadrového paliva známy ako KBS-3.

Späť do súčasnosti. Švédsky parlament nedávno schválil návrh zákona o jadrovej energii, ktorým krajina potvrdila, že jadro bude v domácom energetickom mixe zohrávať ústrednú úlohu. Súhlasil s výstavbou nových reaktorov aj v iných než len pôvodných lokalitách. Vláda chce predĺžiť životnosť existujúcich reaktorov, do roku 2035 vybudovať dva (štúdia uskutočniteľnosti sa už pripravuje) a do roku 2045 až desať nových, z ktorých niektoré budú zrejme malé modulárne. Zároveň chce odstrániť administratívne prekážky, urýchliť povoľovacie konania a vyhodnotiť možnosť znovuotvorenia uránových baní. Problémom ostávajú financie, vláda nechce niesť výlučné finančné riziko, usiluje sa o jeho zdieľanie so súkromným investorom.

Výroba elektriny z jadra Európsku úniu naďalej rozdeľuje. Slovensko a Švédsko však stoja v oživenom „jadrovom jadre“ tesne pri sebe ako prirodzení spojenci. Obe krajiny majú dlhoročné skúsenosti s jadrovou energiou a technológiami, čelia rovnakým problémom pri zaistení vzdelania personálu, obe pokladajú takúto energiu za kľúčový prvok dekarbonizácie priemyslu. Ale najmä, zdieľajú ambíciu rozvíjať jadrovú energetiku a nové jadrové technológie.

Aj o týchto otázkach sa diskutovalo na novembrovom ministerskom zasadnutí Jadrovej aliancie členských štátov EÚ v Bratislave. Tentoraz už aj so Švédskom ako staronovým spoľahlivým jadrovým spojencom za stolom.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #jadrová elektráreň #Švédsko #jadrová energetika #obnoviteľné zdroje energie