Potápanie dôchodkovej renty

Druhý pilier dôchodkového sporenia je výsostne odkázaný na dobre fungujúce životné poisťovne vyplácajúce dôchodkové renty sporiteľom po ich odchode do penzie.

15.01.2018 14:00
debata (27)

Ozubené kolieska prepojenia penzijných fondov a presunu nasporených peňazí na zakúpenie doživotnej renty však v mnohých vyspelých ekonomikách začínajú vážne škrípať. Poisťovne v podmienkach dlhodobo nízkych úrokových sadzieb nedokážu v potrebnej miere výnosne investovať kapitál a plniť doterajšie prísľuby svojim klientom.

Vinníkom sú najmä centrálne národné banky, ktoré tlačením peňazí vo forme masívneho odkupovania dlhopisov od komerčných bánk umelo tlačia na znižovanie úrokových sadzieb z peňazí, ktoré v tej chvíli vytvorili. Tie sú často nižšie, ako predstavuje rast cien, pričom situácia nebude ružovejšia ani v tomto roku. Vďaka opatrnej úverovej politike komerčných bánk sa však naplno rozkrútené elektronické rotačky centrálnych bánk nepretavujú do enormného rastu cien na trhu, s výnimkou nehnuteľností, zlata a akcií.

Životné poisťovne prerábajú v súčasnosti na hriechoch minulosti, keď sľubovali klientom vysoké garantované zhodnotenie do sporivej časti poistného.

Úsilie popasovať sa so slabými príležitosťami zhodnocovania peňazí doviedlo dve významné poisťovne v Nemecku k radikálnemu riešeniu: Poistný kmeň klientov predali iným spoločnostiam. Z prísľubu doživotnej renty sa stali iba plané frázy.

Podľa Axela Kleinleina zo Zväzu poistencov Nemecka vypovedali v uplynulom období tamojšie poisťovne 85 miliónov poistiek z dôvodu úsporných opatrení a tlaku na znižovanie nákladov. Z prvej desiatky najväčších poisťovní sa lídrami v odsune klientov stali ERGO (šesť miliónov z portfólia poistencov odsunutých zákazníkov) a Generali (štyri milióny). Nemeckí experti v tejto súvislosti hovoria o poistnej sopke, ktorá vážne poškodzuje dôveru celého sektora penzijného sporenia a jeho pokračovania v podobe dôchodkovej renty z poisťovne.

Parametre životných poistiek sa postupne z roka na rok zhoršujú nielen vinou mizerných výnosov pripisovaných klientom, ale aj pre predlžovanie strednej dĺžky života obyvateľstva a s tým súvisiace predpoklady, že súkromnú penzijnú rentu budú poberať čoraz viac rokov. To sa negatívne premieta do kalkulácie poistnej renty v čase staroby jednotlivca. Presun štafety nasporených peňazí určených na financovanie staroby jednotlivcov má preto čoraz viac trhlín.

Životné poisťovne prerábajú v súčasnosti na hriechoch minulosti, keď sľubovali klientom vysoké garantované zhodnotenie do sporivej časti poistného. Životné poistky sú behom na dlhé trate, pričom pred viac ako dekádou bolo ťažké predpokladať, že úrokové sadzby budú lámať historické minimá.

Kompromisných možností investovania poisťovní, aby ovca ostala celá a vlk sýty, nie je v podmienkach prísnej legislatívy v poisťovníctve (Solvency II) veľa. Po uplynutí splatnosti v dávnejšej minulosti nakúpených dlhopisov s pomerne atraktívnym úrokom majú poisťovne často dilemu a čiastočne aj zviazané ruky, ako reinvestovať voľný kapitál, ktorý patrí poistencom.

Trpké ovocie neštandardného postupu centrálnych bánk, ktoré sa snažia oživovať ekonomický rast za každú cenu lacnými peniazmi, pocítia na vlastných peňaženkách, žiaľ, práve tí, čo za to vôbec nemôžu.

© Autorské práva vyhradené

27 debata chyba
Viac na túto tému: #poistenie #životné poistenie #Dôchodcovia #dôchodky #dôchodkový systém #dôchodkové sporenie