Euro za korunu

, 09.05.2018 09:00

Od československej peňažnej reformy, pri ktorej došlo k zrušeniu povojnového hospodárstva založeného na obmedzenom prístupe k nákupu tovarov prostredníctvom lístkového systému, uplynie 31. mája 65 rokov.

Ekonomické opatrenia vtedy pri použití rozličných výmenných kurzov prepočtov starých korún na nové ožobráčili značnú časť obyvateľstva o kúpnu silu úspor.

Pamätníci temnej povojnovej doby budovania socializmu obyčajne spomínajú na štátom dotované ceny základných potravín, energií a služieb. Pritom možno od nich počuť konštatovania, že súčasné euro má dnes kúpnu silu jednej koruny z roku 1953. Na potvrdenie alebo odmietnutie takéhoto názoru sa dá siahnuť po dostupných štatistických údajoch. Porovnávať cenové hladiny z roku 1953 nemá zmysel najmä pre výrazne rozdielny podiel tovarov a služieb vtedy a dnes. Prehľad cenových indexov za uplynulé desaťročia, na rozdiel od Rakúska, u nás nepatrí medzi štandardne zverejňované informácie. Rakúsky štatistický úrad napríklad cenové hladiny uplynulých desaťročí až po dnešok porovnáva dokonca už s rokom 1945!

Zaujímavé môžu byť porovnania príjmov na základe historických údajov Sociálnej poisťovne prostredníctvom všeobecných vymeriavacích základov (VVM), predstavujúcich priemerný ročný hrubý príjem zamestnanca alebo iného poistenca v danom roku. V roku 2016 to bolo 10 944 eur. Výšku VVM za minulý rok zatiaľ nezverejnili.

Vzhľadom na nedostatok pracovníkov vo výrobe aj v službách môžeme predpokladať, že VVM zodpovedajúci ročnej hrubej mzde zamestnanca bude za tento rok predstavovať vyše 12 000 eur. Podľa údajov Sociálnej poisťovne predstavoval VVM za rok 1953 hodnotu 12 432 českos­lovenských korún. Slovenské koruny sme roku 2009 menili kurzom 30,126 Sk za euro.

Znamená to, že sa úroveň priemerných platov a miezd v našej spoločnosti za 65 rokov zvýšila na 30-násobok príjmov z roku 1953. Porovnávať tohtoročné euro s korunou z roku 1953 kurzom 1 : 1 je preto celkom namieste. Slogan euro ako koruna z úst najstaršej generácie pamätníkov čias, ktoré by sme si už nikdy nechceli zopakovať, má celkom reálne základy.

V tejto súvislosti by bolo zaujímavé najmä porovnanie toho, čo sme si mohli za priemernú mzdu dopriať v starých časoch platnosti korún, ktorých bankovky a mince nám vytlačili naši politickí tútori v Sovietskom zväze súbežne s receptom, ako ľudí pripraviť o úspory v starej mene. Pri porovnaní dobových cenníkov tovarov a služieb by sme došli v mnohých prípadoch k záveru, že za euro dostaneme v parite kúpnej sily (najmä v oblasti dopravy, energií, nákladov na bývanie a poplatkov v zdravotníctve, ktoré sa vtedy neplatili skoro vôbec), menej ako pred šiestimi dekádami.

Euro lacnejšie ako koruna z roku 1953 platí pri cenách nehnuteľností. Tie v uplynulej dekáde prudko narástli nielen u nás, ale aj u našich susedov v Česku, s ktorými sme až do roku 1993 mali spoločnú krajinu i menu. Podľa najnovších údajov ceny bytov v Prahe stúpli iba za uplynulých desať rokov, na rozdiel od príjmov obyvateľstva, na trojnásobok.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku