Kto neokráda štát

Za socializmu ľudia často hovorili, že kto neokráda štát, okráda svoju rodinu. A podľa toho sa aj správali bez ohľadu na to, či žili na vidieku, alebo v meste: počnúc „premiestnením“ pracovných pomôcok alebo výrobkov z pracoviska domov a končiac pozbieraním úrody pre vlastnú potrebu z poľnohospodárskych pozemkov.

21.02.2022 16:00
debata (3)

Tú často ani nepovažovali za krádež, ale iba za akúsi rentu za súkromný majetok, o ktorý prišli zoštátnením alebo vynúteným odovzdaním do družstva. Privatizácia v 90. rokoch následne znamenala bezbrehé rabovanie nehnuteľného a hnuteľného majetku založené na ilúzii, že sloboda podnikania má prednosť pred všetkým ostatným.

Dnes platí zaprášený socialistický slogan v inom šate. Kto neinvestuje svoje peniaze do akcií, fondov alebo nehnuteľností, okráda sám seba prostredníctvom inflácie, ktorá požiera kúpnu silu úspor. Na jednom z nemeckých portálov to výstižne a bez slov ukázal obrázok desaťeurovej bankovky, na ktorej bola číslica 10 preškrtnutá a nahradená číslicou 9. Pokračovanie v znehodnocovaní peňazí uložených v bankách pri skoro nulových úrokoch je avizované minimálne ešte na jeden rok, aj keď možno v miernejšom tempe.

Krajiny EÚ sa snažia tlmiť rast cien energií a potravín najmä prostredníctvom znižovania DPH. V skutočnosti tým narobia viac škôd ako úžitku, pretože po návrate k normálu dôjde k skokovitému nárastu cien, najmä pri potravinách a jedle. Dočasne zavedená nulová DPH na potraviny tiež spôsobuje šokové reakcie v zásobovaní buď z dôvodu explózie nákupnej turistiky, alebo extrémneho predzásobenia v očakávaní cenovej expanzie po opätovnom obnovení predošlých sadzieb. Nehovoriac o obrovských rozpočtových dierach v štátnych rozpočtoch.

Úplné daňové harakiri spôsobuje zdaňovanie jedla. V jedálenských vozňoch medzinárodných rýchlikov sa sadzba DPH určuje podľa krajiny, odkiaľ je vlak vypravený. To je niekde 27 % a inde len 8 %. Ceny sú rovnaké pri jazde oboma smermi, pričom znížená sadzba na začiatku cesty zostáva vo vreckách prevádzkovateľov.

Podobný chaos je bežný aj pri diferencovanom zdaňovaní jedla v závislosti od toho, či ho zákazník konzumuje na mieste, alebo si ho dá zabaliť. Krásnym príkladom je Česko, kde jedlo so sebou v prevádzkach rýchleho občerstvenia podlieha 15-percentnej sadzbe DPH a jedlo na mieste iba sadzbe 10 %. V minulosti pritom platilo presne opačné pravidlo, keď jedlo predané bez obsluhy bolo zdanené sadzbou 15 % a jedlo konzumované v reštaurácii sadzbou 21 percent. Súčasné šachovanie s DPH v Maďarsku a Poľsku má svoje úskalia aj vo zvýšených nákladoch firiem pri dočasnom preceňovaní výrobkov. A to prípadným uvádzaním dvojakých cien ako dôkazu, že obchodník zníženie DPH premietol do zníženia cien pre zákazníkov.

Zmeny sadzieb DPH sú jednoducho uskutočniteľné pri pohonných hmotách a energiách pre domácnosti. Celoplošné zníženie daní je síce jednoducho realizovateľné, ale zároveň pokles príjmov devastuje štátne rozpočty. Hľadanie správnej cesty v zmenách nastavenia sadzieb DPH voľbou menšieho zla je pritom náročné a politicky po všetkých stránkach chúlostivé.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #DPH #rast cien