Dôchodkový politický nezmysel

Seniori si zväčša nedokážu v čase vysokej inflácie znehodnocovanie úspor odložených pre obdobie staroby nahradiť pracovnými príjmami.

19.09.2022 16:00
debata (6)

Zvyšovanie dôchodkov zaostáva za rastom ich životných nákladov a prehlbuje ich chudobu. Pomer penzie k priemernému príjmu predstavuje 41,7 %, čo je oveľa menej, ako je priemer EÚ. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá je v procese schvaľovania v parlamente, bohužiaľ ešte viac roztvorí nožnice medzi nízkopríjmovými a vysokopríjmovými seniormi a zavádza diskriminačné postupy.

Z tejto novely na verejnosti najviac rezonuje tzv. rodičovský bonus. Tento prídavok k dôchodku zvýši starobné penzie rodičom, ktorých dieťa pracuje na Slovensku, mesačne v priemere o 25 eur v roku 2023, respektíve o 27 eur v roku 2024 a o 29 eur v roku 2025. Deklarované vyplácanie bonusu úplne obíde nielen seniorov, ktorí nemali deti, alebo ktorých deti z akýchkoľvek dôvodov neplatia odvody do Sociálnej poisťovne. Tento rodičovský bonus sa však nezaobíde bez garantovaného zníženia novopriznávaných starobných dôchodkov skrytého pod pojmom „korekcia aktuálnej dôchodkovej jednotky“, ktorá je jedným z čísiel vstupujúcich do výpočtu penzie. Jej výška sa každoročne zvyšuje presne podľa medziročného rastu miezd a platov. Po novom by sa toto vypočítané číslo malo znížiť každý rok o 5 %. Pracujúci v mladšom veku s neskorším odchodom do dôchodku budú mať toto krátenie každým rokom vyššie.

Ministerstvo práce odhaduje priemerné zníženie novopriznávaných penzií v roku 2023 mesačne o 14,60 eura a o 26,10 eura pre tých, ktorí pôjdu do penzie v roku 2025. Budúcim seniorom s novopriznanými dôchodkami peniaze vyberie z vrecka, aby vybranej kategórii dôchodcov s deťmi pracujúcimi na Slovensku peniaze pridal formou rodičovského bonusu.

Krátenie nových penzií sa bude týkať všetkých nových penzistov, ktorým od roku 2023 bude priznaný starobný alebo invalidný dôchodok. V skutočnosti pôjde o absurditu vo forme vynútenej solidarity najmä bezdetných seniorov s tými, čo majú na Slovensku deti s dostatočnými pracovnými príjmami. Tu si treba uvedomiť, že odvody do Sociálnej poisťovne platia v roku 2022 iba ľudia s príjmami nad 7 266 eur ročne. Rodičia na penzii, ktorých deti tento príjem nedosiahnu, tak neuvidia v podobe rodičovského bonusu ani cent.

U ľudí zarábajúcich viac ako 1,25-násobok priemernej mzdy bude krátenie oveľa rapídnejšie, pretože štát na nich už doteraz dlhé roky uplatňuje vynútenú solidaritu s nízkopríjmovými ľuďmi, ktorých mzda je nižšia ako priemerná, tak, že im kráti priemerný osobný bod vstupujúci do vzorca pre výpočet penzie. V tomto roku ide o ľudí s priemerným zárobkom 1 513 eur mesačne. Pripravovaná novela zákona o sociálnom poistení je vo svojej podstate ďalším podrazom štátu voči daňovníkom poctivo platiacim odvody na dôchodkové poistenie.

Ministerstvo práce by sa namiesto takejto absurdity malo zamerať na systémové zmeny, kde by priznávané dôchodky neboli pod hranicou chudoby. Je otázne, či v 21. storočí štát, ktorý sa deklaruje ako sociálny, je odkázaný na inšpiráciu rozprávkou o troch grošoch z čias, keď nefungoval sociálny systém. Ide o vyberanie drobných z jedného vreca a vkladanie do druhého vreca s nulovým a diskriminačným efektom.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #seniori #dôchodky #dôchodkový systém
Flowers