Ilúzia štedrých dôchodkov

Medzinárodné analýzy porovnávajúce životnú úroveň seniorov vo svete sú zrkadlom správania sa jednotlivých krajín ku generácii tretieho veku. V tejto oblasti dlhodobo poskytuje objektívny pohľad Natixis Global Retirement Index (GRI), ktorý v 44 rozvinutých a rozvojových krajinách skúma podľa rôznych faktorov dôchodkové zabezpečenie.

12.02.2024 14:00
debata (6)

USA sa v roku 2022 umiestnili ako 18. najlepšia krajina na odchod do dôchodku, čo je pokles o jedno miesto oproti roku 2021. Po covidovej pandémii inflácia v roku 2022 vzrástla, pričom dôchodcovia čelia rastúcim cenám ropy, potravín a potrieb pre domácnosť. GRI skúma dôchodkové zabezpečenie v štyroch hlavných skupinách: materiálny blahobyt, financie dôchodcov, kvalita života a zdravie.

Na prvých miestach sa v jednotlivých čiastkových kategóriách tradične umiestňuje Nórsko, Holandsko, Švajčiarsko, Nemecko a Rakúsko. Z bývalých socialistických štátov je na tom oveľa lepšie ako Slovensko napríklad Slovinsko, Estónsko a Česko.

Kritériá zohľadňujú očakávanú dĺžku života, materiálny blahobyt seniorov, dostupnosť zdravotnej starostlivosti a celkovú kvalitu života. V tejto oblasti máme čo doháňať nielen v porovnaní s najrozvinutejšími ekonomikami.

Zaujímavé údaje priniesla aj aktuálna analýza nemeckého dôchodkového systému. Z nej vyplýva, že až 42 % nemeckých penzistov dostáva dôchodok menší ako 1 250 eur v čistom. Štvrtina seniorov má mesačne dokonca menej ako 1 000 eur. Dôvodom je prísne nastavený systém, ktorý najväčšiu dôležitosť pri výpočte štátnej penzie pripisuje skutočne zaplateným odvodom na dôchodkové poistenie napríklad bez vynútenej solidarity ľudí, ktorí počas svojho pracovného života nadpriemerne zarábali. Takýto model je typický napríklad u nás.

V Nemecku a mnohých ďalších štátoch sa z penzií zrážajú nielen zdravotné odvody, ale z vyšších penzií aj dane z príjmu. Nehovoriac o povinnej cirkevnej dani pre ľudí hlásiacich sa k cirkvi. U nás lepšie zarábajúcim štát oseká penzie hneď pri ich prvom výpočte, takže na platenie daní a odvodov už z malých dôchodkov priestor ani nie je.

Oveľa lepšie sú na tom rakúski sporitelia, ktorých dôchodky sú v priemere oveľa štedrejšie ako nemecké. Penzisti v Rakúsku a Nemecku tiež na rozdiel od Slovenska majú možnosť využívať oslobodenie od platenia zrážkovej dane z úrokov z úspor odložených v bankách a výnosov v podielových fondoch maximálne do výšky 1 000 eur ročne. To možno považovať za lepšie benefity ako vlaky zadarmo.

Slovenský dôchodkový model je skúpy tiež k tým, ktorí sa rozhodli sporiť dobrovoľne nad rámec povinných odvodov. Dobrovoľné príspevky do 2. piliera na individuálny účet poistenca si platí málokto. Motiváciu nemajú ľudia ani v 3. pilieri, ktorý reprezentuje predovšetkým sporenie v doplnkovom dôchodkovom sporení (DDS).

Daňová úľava pre sporiteľa vo výške maximálne 34,80 eura ročne naozaj nestojí za reč. Poistenec navyše musí platiť daň z príjmu a zdravotné odvody z príspevkov, ktoré mu na DDS dáva dobrovoľne jeho zamestnávateľ. Nasporené peniaze sú pritom ostrihované o každoročné vysoké poplatky správcovských spoločností, ktoré niekoľkonásobne prekračujú poplatky bežne účtované na ťarchu sporiteľov v podielových fondoch.

Názory externých prispievateľov nemusia vyjadrovať názor redakcie.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #seniori #životná úroveň #kvalita života #dôchodkový systém