V pasci aktivácie

Trvanie a vytrvanie má cenu aj v čase inovácií a pokroku. Ak firma alebo nejaký produkt prežijú na trhu dvadsať či viac rokov, oznamujú tento fakt hrdo a oslavne. Má byť pre nás osvedčením hodnovernej identity a kvality.

27.02.2024 14:00
debata

Keď minister práce predstavoval minulý týždeň obnovenie programu aktivačných prác, nezmienil sa, že aj v tomto prípade slávime výročie. Aktivačné práce sú tu od Kaníkovej reformy dávok pomoci v núdzi a tzv. aktívnych opatrení trhu práce. Dvadsať rokov nimi začleňujeme domácnosti bez pracovného príjmu. Kam? Pôvodne do plnohodnotného života.

Dvadsať rokov stačí na posúdenie programu a jeho proklamovaného a reálneho zmyslu. Krajniakov pokus zrušiť ho naznačuje, že istá reflexia sa vykonala. S aktivačnými prácami však politici narábajú ako s ľudskou bytosťou. Hoci sa pochybnosti objavovali už od ich rozbehnutia, neobracajú sa k nim chrbtom a udržujú ich pri živote.

Minister rovnako ako predseda Združenia miest a obcí program vyzdvihli ako zmysluplný vo viacerých ohľadoch. Podľa ministra je účelný na obnovovanie a udržiavanie pracovných návykov nezamestnaných a tiež vychádza v ústrety potrebám obcí. Prítomný predseda ZMOS Jozef Božik potvrdil, že vďaka aktivačným prácam bude v našich sídlach väčšia čistota a poriadok.

Na tlačovke neboli tí, ktorí budú objektmi pôsobenia programu. Isté však je, že by hovorili, aký veľký záujem majú o aktivačné práce, že sa na ne chodia pýtať. Aktivačné práce úprimne vítajú, hoci odmena za odpracovanú hodinu len o čosi presahuje tretinu čistej minimálnej hodinovej mzdy, akú by mali za obdobnú prácu v riadnom zamestnaní. Zaistia však pre deti viac večerov, keď nejdú hladné spať.

Praktický zmysel aktivačných prác poznajú starostovia aj ľudia v núdzi. Napriek tomu sa na základe pozorovaní, zisťovaní pracovných dráh nezamestnaných a aj zložitých matematických výpočtov o ich zmysluplnosti opakovane pochybovalo. Ich hlavným cieľom, hoci v dlhšej časovej perspektíve, malo byť uschopnenie ich účastníkov zamestnať sa na otvorenom pracovnom trhu.

Zistenia však hovorili o uviaznutí v programe. Ani opakovaná účasť v programe pracovnej motivácie či rozvíjania pracovných návykov nezmenila veci. Návyk pravidelne ráno vstávať, vytrvať vo fyzickej práci za každého počasia, získavať obratnosť a učiť sa nové veci, to všetko, žiaľ, nestačí. Tam, kde chýba dopyt po práci, riadne dopravné spojenie a kde vám prácu nedajú, lebo nedokážete prísť v šatách nepáchnucich arómami núdzneho života, tam motivácia a návyky nepomôžu.

Dvadsiate výročie programu aktivačných prác je aj výročím zakrývania si očí pred tým, že komplexné riešenie nezamestnanosti nie je výraz dekorujúci programové vyhlásenia vlád či plány čerpania európskych fondov. Je to náročná výzva, ktorá sa má plniť zlepšovaním prístupu k bývaniu tam, kde je práca, podporou služieb pre rodiny s deťmi, starosťou o rast kvalifikácie a pod. Je to výročie dvadsaťročnej organizačnej podpory pasce, v ktorej uviazli tisíce ľudských životov. Je to výročie uspávania spoločenského svedomia predstavou, že za nezamestnanosť môže pasívna mentalita časti obyvateľstva.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ZMOS #nezamestnaní #aktivačné práce #dlhodobo nezamestnaní #Erik Tomáš #Jozef Božík