Spriemerovanie našich starostí často iba zavádza (nový prieskum eurobarometra)

Priemer je potmehúdska veličina. Politici priemermi poháňajú svoju agendu, ale aj zhadzujú témy zo stola. Priemery môžu vytvárať záhady či falošné drámy, a samozrejme, záleží aj na tom, kto sa na čísla pozerá. Príkladov, že to isté číslo zamrzí či poteší rôzne kategórie ľudí, by sme našli veľa.

23.04.2024 14:00
debata

Nedávny eurobarometer, založený na februárovom zisťovaní vo všetkých štátoch EÚ, sa pýtal na najzávažnejšie problémy regiónu, v ktorom žijeme. Neprináša tak len národné priemery, ale aj názory obyvateľov v regiónoch. Zistenia opäť ukázali, že závažnosť problémov sa regionálne líši a najväčšie rozdiely sú v ich vnímaní medzi obyvateľmi Bratislavského kraja a východného Slovenska.

Niektoré problémy vidieť naprieč Slovenskom. Vo všetkých regiónoch sú to zdravotníctvo, životné náklady a doprava. Aj v európskom priemere sú životné náklady a dostupnosť zdravotnej starostlivosti závažným problémom. No rozsah, v akom problém zdravotníctva vnímame u nás, je takmer dvojnásobný oproti európskeho priemeru.

Rozdiely v regionálnej dôležitosti problémov bijú do očí. Až 26 % obyvateľov Bratislavského kraja vyzdvihlo dopravu ako dôležitý problém regiónu. Na východnom Slovensku je jej dôležitosť najnižšia, hoci o diaľnici sa tam len sníva a niekoľko okresov nemá železnicu. Význam dopravy zatienila ekonomická situácia a nezamestnanosť. Kým v Bratislavskom kraji sa medzi najdôležitejšie problémy nedostali, na východnom Slovensku boli najdôležitejším problémom pre viac ako polovicu opýtaných. Azda aj preto sa tam napriek najvyššej dvojzmennosti škôl (a na rozdiel od ostatných slovenských regiónov) neobjavilo medzi najdôležitejšími problémami školstvo. Viac ako štvrtina obyvateľov na východe vidí ako závažný problém regiónu jeho vyľudňovanie a odchod firiem. V ostatných slovenských regiónoch nie je tento problém viditeľný.

Problém životného prostredia a klimatickej zmeny zatieňujú na Slovensku iné problémy. Vo väčšej miere ho zdôrazňujú len obyvatelia bratislavského regiónu. V celoslovenskom priemere sa tento problém stráca rovnako ako závažnosť odlivu obyvateľstva a firiem, ktorú pociťujú ľudia na východe.

Priemerný rebríček najzávažnejších problémov regiónov EÚ sa tak od toho slovenského značne líši. Významné miesto má v ňom životné prostredie a klíma a nenájdeme v ňom vzdelávanie ani dopravu. Ani dostupnosť bývania nie je okrajová, ako dôležitý problém ju vidí každý piaty obyvateľ únie. Bývanie sa však ani v jednom slovenskom regióne nedostalo medzi najdôležitejšie problémy. Dáta o počte bytov na tisíc obyvateľov, demografickom poklese či o počte detí žijúcich na Slovensku v chatrčiach naznačujú vážny problém, ale našu verejnú mienku nemobilizujú.

Priemer neraz viac skrýva ako ukazuje, no dá sa s ním popasovať. Vlastná skúsenosť a skúsenosť priateľov a známych často pomáha. Stáva sa však – a starosť o bývanie je smutným príkladom – že len posilňuje tvrdošijnosť výkladu spoločenského problému ako zlyhania jednotlivcov. Zvyčajne tých, ktorých možnosti vôbec nepoznáme, a máme o nich len paušálne, teda priemerné predstavy.

Názory externých prispievateľov nemusia vyjadrovať názor redakcie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #EÚ #regióny #Eurobarometer