Chýba koncepcia

Ochrana pamiatkového dedičstva na Slovensku je ošemetná záležitosť, čo sa potvrdzuje čoraz častejšie. Nielen že po roku 1989 zaniklo alebo ostáva v katastrofickom stave viac cenných historických objektov, ako sa cielene zlikvidovalo v desaťročiach predtým za celkom iných spoločenských podmienok, ale podnes nie je v dostatočnej miere zadefinované, čo by už dávno malo patriť do pamiatkového fondu a aké zmeny a úpravy sú pri potrebných rekonštrukciách prípustné. V takomto vákuu dostáva zelenú ďalšie zrýchľovanie trendu ničenia a totálne nekoncepčného, chaotického a nebezpečného vývoja miest a krajiny.

12.06.2019 09:00
debata (1)

V Košiciach vznikla iniciatíva, ktorá požaduje realizovať zateplenie Auly Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika tak, aby nebol poškodený celkový charakter fasády tejto neskoro modernistickej stavby. Zároveň podala podnet na vyhlásenie na zápis do pamiatkového fondu a dodržiavanie medzinárodných dohovorov o ochrane kultúrneho dedičstva. Vedenie školy súhlasí so zateplením tak, že sa v pôvodnej podobe na priečelí zachová len reliéf českého sochára Adolfa Havelku. Na doplnenie, aula vznikala v rokoch 1966 až 1984.

Takže, opäť by niekto mohol šermovať teóriami o "barabizniach”, nízkym vekom alebo obvyklým "pokrok nezastavíš”. Akurát dosiaľ nikto presne neformuloval, či má ten pokrok skutočne znamenať úpravy alebo likvidáciu naverímboha podľa hesla pred nami nič, po nás potopa. Nemáme vôbec žiadnu pamiatkovú koncepciu, a tak celá ochrana spočíva zväčša v snahách dodatočne a zväčša po funuse niečo za pamiatku vyhlásiť. Aj nový košický precedens ukazuje, že jednotlivé úsilia o záchranu nedokážu nahradiť chýbajúcu víziu a koncepciu.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Kultúrne dedičstvo Slovenska #ochrana pamiatok