O pomoci

Zmyslom poskytovania nenávratnej finančnej pomoci, ktorú dostávame z rôznych fondov, je vyrovnávanie veľkých sociálnych rozdielov, obnova kultúrneho dedičstva či zavádzanie zelených inovácií, atď.

04.09.2012 22:00
debata

To všetko v konečnom dôsledku prináša zlepšenie života ľudí. Solidarita je však založená na vzájomnej dôvere. Bohužiaľ popri tých, ktorým je pomoc určená respektíve sú na ňu skutočne odkázaní, sa na týchto projektoch často nabaľujú aj rôzni „podnikavci“. A tu sa potom každá solidarita končí.

Na obdobie rokov 2007 – 2013 bolo zo štrukturálnych fondov EÚ pre Slovensko vyčlenených zhruba 11,5 miliardy eur. Keď sa k tomu pripočítajú peniaze z nórskych a švajčiarskych fondov, ktoré sa pohybujú rádovo v desiatkach miliónov eur, tak sa dopracujeme k celkom zaujímavej sume (na porovnanie – v rozpočte na rok 2012 boli príjmy naplánované na 13,6 miliardy eur).

V prípade, že pri projektoch niekto vkladá len malú časť z celkovej sumy, je obrovská suma pre mnohých veľkým lákadlom. Takým veľkým, že niektorí nedokážu odolať pokušeniu čosi si z nej uliať bokom.
Je preto v našom vlastnom záujme, aby projekty boli v poriadku, k čomu môže prispieť väčšia transparentnosť, zverejňovanie členov komisií i hodnotiteľov europrojektov.

V opačnom prípade sa nám môže poľahky stať, že donori zvážia, prečo by mali financovať krajinu, ktorá si ich peniaze neváži. A to by sa potom dotklo aj rôznych zlodejíčkov a zlodejov. Kradnúť by už nebolo z čoho.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba