Naozaj nezrušiteľná?

02.03.2015 17:00

Pokiaľ ide o vazalskú zmluvu so Svätou stolicou, najviac rezonujú otázky financovania cirkví, prienik náboženskej výchovy do štátnych škôl a pôsobenie cirkvi v ozbrojených zložkách.

Nedávne referendum potvrdilo, že Slovensko nie je poslušnou krajinou, v ktorej náboženstvo a katolícky klérus majú rozhodujúce slovo. Naopak, potvrdilo sa, že sme svetským štátom. Je preto najvyšší čas, aby sa cirkvi financovali samy a vytvoril sa tlak zdola na vypovedanie zmluvy s Vatikánom, čo môže byť predpokladom pre skutočnú odluku cirkví od štátu a nielen pre akúsi kozmetickú úpravu financovania cirkví štátom v podobe asignačnej dane či podľa počtu prihlásených veriacich.

#cirkev #odluka cirkví od štátu #referendum o rodine
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku